Sosiale medier i utdanning

Posted on 28. mars 2011

1Før jeg hopper uti materien er det greit å nevne at:
Opphavsrett og Creative Commons er fundamentalt bakgrunnstoff i tilnærmingen til sosiale nettverk. Når det er nevnt, fortsetter jeg…

Facebook og andre sosiale motorer

En god sosial motor gir samarbeid og samhandling bein å gå på. Facebook er overlegen i utbredelse for privatsfæren, mens operasjonell bruk i organisasjoner er mer problematisk. Facebook utnytter brukernes innhold til målrettet reklame og dette går utover personvernet. Dette er aktuelt selv om man kan opprette lukkede nettverk på FB. Derfor er det ønskelig for mange organisasjoner å beskytte «sine egne» ved å installere en sosial nettverksmotor i eget hus. Det finnes både kommersielle og Open Source løsninger for dette. Nettverket del ogbruk benytter den kommersielle tjenesten Ning. Ning er desverre ikke mulig å få inhouse, den fås kun som ekstern, hostet tjeneste.

Wiki og Blogg

Sammen med en sosial motor er det Wiki og blogg som binder det hele sammen for en skole. Jeg tar meg bare tida til å nevne noen få av verktøyene som finnes. Apples løsning er brukervennlig. WordPress er en annen kraftig løsning, denne er nå klargjort for iPad. eBlogger fra Google er også mye brukt. I likhet med Facebook er Google en aktør som benytter informasjon om brukerne til målrettet reklame. Et aldri så lite varsko i skogen?

Når plattform for ovenstående funksjoner er valgt, er det fritt fram å hente inn Web2.0 menyen. Det er ufattelig mange gode verktøy ute på nettet i dag og flere kommer. Det anbefales å etablere den grunnleggende sosiale infrastrukturen først, for å sikre at Web2.0 blir mer enn bare fragmenter. Jeg nevner bare et eksempel fra Web2.0 menyen nå:

RSS feed er blitt helt sentralt for informasjonsinnhenting og deling av dynamisk informasjon på web. Flipboard og Google Reader er særdeles flott i kombinasjon på iPad. Jeg er så imponert over denne kombinasjonen at jeg lover egen artikkel om dette. Her får læreren sitt helt egne dynamiske PLN rett i hånda. (Personal Learning Network – på fint)

Reklamer
Posted in: iPad, Sosiale medier