Komplett respons system med iPad og eClicker

Posted on 4. mai 2011

1eClicker er et personlig respons system hvor lærer får tilgang til elevenes forståelse på en rask og engasjerende måte. Systemet består av to ulike APPs, vert på ene siden og klient på andre siden. Læreren lager spørsmål og starter økter (host), og elevene legger inn sine svar (client). Læreren kan (og bør) også opprette konto som gjør at historikk synkes mot produsentens webside. Det gjør systemet fleksibelt og trygt. eClicker er lett å sette opp og fungerer bra både mot iPhone, iPod Touch og iPad. Programmet støtter 32 klienter slik at en hel skoleklasse kan testes samtidig.

Lærerne kan opprette og redigere spørsmål på iPad, iPhone og iPod touch, eller på sin datamaskin over web. Man kan dele spørsmål-samlinger med andre lærere via Bluetooth eller Wi-Fi. Man kan også velge om eleven skal se klasserangeringen og således trigge konkurranselysten. Eller la være. Man kan enkelt modifisere leksjoner for ulike nivåer av klasser. eClicker gir mulighet til å notere og tegne egne illustrasjoner. Eller man kan lage illustrasjon i f.eks Adobe ideas og lagre i billedarkivet. Jeg har omtalt Adobe ideas i to tidligere artikler, kreativ med nettbrett 1 og iPad som whiteboard.

Som du kan se av bildet klarte jeg å sette opp et spørsmål på kort tid. Hele prosessen var logisk og krevde ingen spesielle forkunnskaper. Pålogging for klienten fungerte umiddelbart på mitt hjemmenett. Data lagres kontinuerlig gjennom lærerens eClicker konto.

eClicker har samlet noen «testemonials» fra Lærere i USA som bruker programmet. De melder at de er veldig fornøyd med funksjonaliteten og hva det gir læringsmiljøet. Siden klient-versjonen er gratis, er eClicker en rimelig inngansbillett til personlig respons funksjonalitet. Host versjon koster kr 55,- Dersom en skole har et klassesett med iPad eller iPod touch i hus, er eClicker en flott tilleggsfunksjon med svært lav terskel.

(Dersom du liker denne bloggposten setter jeg veldig pris på om du deler den med noen via mail-, twitter-, eller facebook knapp nedenfor).

Reklamer