«Ebøker» i norske skoler høsten 2011

Posted on 14. mai 2011

2Overskriften springer ut av et møte denne uka på Sandefjord VGS 11. Mai. Flere forlag var tilstede sammen med lærere, elever og skoleledere fra Sandefjord VGS. Lærere og skoleledere fra Gjennestad VGS var også på plass. Gjennestad blir første skolen i Norge hvor alle elever og ansatte får iPad nå. Sandefjord VGS har et iPad prosjekt på Service og samferdsel VG1 som de vurderer å utvide. Skolene var klare på at en iPad kan brukes til langt mer enn å lese. Det ble ført gode samtaler over vanskelige temaer som prispolitikk, formater, distribusjon og lisenser.

Først forlagene; Fagbokforlaget, Samlaget og Aschehoug. (Gyldendal ikke tilstede)

Åndsverk må beskyttes
Organisere og gjøre tilgjengelig kvalitetssikret innhold
Vi konsentrerer oss om innholdet
Godt innhold skal brukes på flere måter – parallell distribuering
Produsentene vil lære seg å leve med nye distribusjonsmodeller og nye måter å ta seg betalt. Vi er bekymret for betalingsmodell.
Fagbokforlaget sier Service og samferdsel VG1 er første faget de prioriterer for lesebrett. Vurderer ett av ePub formatene for god indeksering og enkel oppdatering.

Samlaget har en pragmatisk tilnærming. Vi vil gi brukerne det innholdet de vil ha på den plattformen de vil bruke. Viser fram demo av Ebok Signatur 3 APP på iPad (norskfaget). Multimedieinnhold fungerer offline. App’en laster mesteparten av innholdet. Videolenker mot eksterne filer. Navigasjon og fritekstsøk. Visningen vekket begeistring i salen.

Alle tre forlagene har alt av bøker liggende i pdf-format.

Samtale:

På spørsmål sier elever ved skolen at lærebøker ligger i skapet mesteparten av året. Om det ligger på iPad vil det være mer stimulerende å åpne bøkene. Mange gutter har høyere vilje til å lese digitalt blir sagt av en lærer fra Gjennestad. Vanskelige tekster som er på engelsk om gaming og andre ting. Elevene er enstemmige om at frisøk er viktig funksjonalitet mot lærestoff!

SVGS til forlagene: Når kommer det flere E-bøker?
Samlaget: avhenger helt av interesse og betalingsvilje
SVGS: vi ønsker også Signatur 1
Samlaget: mottatt
SVGS: hva blir prisen?
Samlaget: Det blir ikke dyrere enn vanlige bøker. Vi har også gjort et teknologivalg slik at våre digitale publikasjoner enkelt portes mellom IOS og Android. Lisensiering og prising kommer vi tilbake til.
SVGS til elevene: Vil dere åpne norskboka hvis det ser slik ut?
Elevene: ja- digitaliseringen er det viktigste. Lyd er viktig for meg sier den ene – jeg blir så sliten av å lese. En annen foreslår linker til ordbøker og Wikipedia i margen eller liknende

Diskursjonen fortsatte rundt lydinnspillingene på Huseby for elever med spesialbehov. I dag må slike lydfiler slettes etter bruk. Hva om dette kan distribueres gjennom forlagene? At forlagene kan nyttiggjøre dette arbeidet som allerede er finansiert. Forlagene er positive, men gir ballen til skolene om å gjøre en prosess for offentlig saksbehandling rundt dette. Alle var enige om at denne flotte ressursen burde benyttes hvis mulig.

Aschehoug sier at de kan få til å distribuere pdf bøker allerede til høsten.
Skolene: hva kan dere bidra med i norsk?
A: PDF er. Vi må ta en dialog med forfatterne
Skolene: kan dere si noe mer om naturfag prosjektet dere har satt i gang?
A: 3 stk skoler er med i pilot, flere kan bli med. Vil snakke i mindre grupper om det. (ikke med andre forlag tilstede)
Skolene: vil høre litt overordnet om læremiddel, lisens og plattform
A: det er trøblete med vannskillet som kommer nå. Rettighetsproblemer osv..
ikke minst betaling.
Skolene: vi vil ha PDF’en i tillegg til boka.
A: hva er dere villig til å betale for en PDF?
Skolene: vi regner ikke med å få noe gratis. Hvis prisen er den samme bør levetiden være den samme. Vanlig skolebok har levetid på 5 år.

Mulig årvise lisenser til en femtedel av prisen kan være en mulighet – diskusjon. SVGS: Aschehoug må lære at Lokus er for dyrt, Vestfold fylke kanseller avtalen nå. Bøker må vare 5 år. Lisenser på digitale versjoner må samsvare med dette. Skolene utfordret forlagene kraftig i fht at nå er det viktigst å komme i gang med PDFer høsten 2011. Etter litt fram og tilbake svarte forlagene enstemmig på at det er mulig å få til. Samlaget vil også klare å få på plass noen Ebøker med mer brukervennlighet og innhold, ref ovenfor.

Se også Aschehoug med ebok prosjekt på 6 VGS skoler (oppdatert)

Etter lunsj gikk tematikken over på bruk og brukererfaringer med iPad.

Olav Reitan ved SVGS har et samarbeid med Arena IKT og de ønsker å lage «Ebok skole APP» som blir gratis på APP store.
Litt diskursjon om varighet på Ebok filene om de bør tilsvarende varighet på lisensavtale. Diskursjon om utlån av Ebøker, noen refererte til utlånsordning ved fylkesbiblioteket i Drammen. Skolene signaliserer at det er behov for både utlån og kjøp i kombinasjon. Utfordring med elever som skifter fag, linjer og skoler. Fordel med årlig resetting av innholdet i en slik APP?

Forlagene var ikke avvisende men de ønsket å holde terskelen for å komme i gang med PDFer høsten 2011 så lav som mulig. I denne runden vil det også fungere å kjøre helt enkelt med epost fra forlagene med aktuelle filer og lokal distribusjon på skolen.

Eleverfaringer ved Sandefjord VGS.

Alle elevene har dyrket hver sin løsning, dette bør nok samkjøres bedre i fortsettelsen. De synes det er inspirerende med iPad og at det er et fantastisk verktøy. Regneark er det eneste de synes har vært vanskelig. Men de har ikke testet «Numbers» eller andre profesjonelle APPer for dette enda. De ser for seg at det uansett er nødvendig for skolen å ha noen PCer tilgjengelig (på skolen) for en mindre andel av IKT arbeidet. Det aller meste løser elevene på sin iPad. Hvis det nå kommer Ebøker som PDFer vil det bli et stort pluss. Det kreves litt omstilling og opplæring i fht vanlig PC, men dette er helt overkommelig fra elevenes synspunkt. Fysisk utforming og batteritid er et stort pluss!

1:1 prosjekter en prosess

SNORRE data og Apple gikk igjennom viktige ting å tenke på med bruk av iPad som 1:1 verktøy. SNORRE data presenterte «Connect» en måte å tenke integrasjon mellom IKT og undervisning. Økt læring er målet, eierskap hos lærerne er et must. Pedagogikk må alltid være sentrum, og det kan foregå på en plattform som fremmer delingskultur og samarbeid. Vi må slutte å produsere for søppelbøtta, la oss produsere for hverandre. iPad med sosiale medier, hvor sikkerheten er ivaretatt, kan være et riktig verktøy på denne veien. Erling Grønlund fra SNORRE data viste presentasjonsverktøy og podcastverktøy på iPad, fra iPad.

Erling Teig fra Apple fortalte om sikkerhetsaspekter ved iPad og hvordan dette gir en fantastisk driftssikkerhet på enheten. Ja, det er litt overgang å sette opp og drifte en iPad i fht en vanlig PC. Det er bl.a. ikke noe filsystem på en iPad, og det vil heller ikke komme. Hver APP kjører som en «Sandbox» og berører ikke andre APPer. For filløsning må man benytte Webdav og/eller mail. For mange vil nok Webdav være å foretrekke. Dette kan settes opp mot privat skyløsning, eller mot eksterne kommersielle aktører som Dropbox og Apples egen iCloud.

(Dersom du liker denne bloggposten setter jeg veldig pris på om du deler den med noen via mail-, twitter-, eller facebook knapp nedenfor).

Reklamer