Ha penger nok til reisen, – Matematikkopplevelser på iPad

Posted on 31. mai 2011

2Budsjettering og håndtering av valuta kombineres i dette undervisningsopplegget for iPad. Opplegget er tverfaglig med komponenter av samfunnsfag og norsk. Elevene kan selv velge reisemål og prioriteringer innenfor budsjett, sette sammen reelle flyreiser og hotellbesøk. Når du tar med Google streetview og Google earth, da blir reiselysten skikkelig virkelighetsnær i nåtid. Reisemålet blir til å ta og føle på.

Jeg anbefaler disse programmene for det grunnleggende planleggings,- og budsjettarbeidet.

Elevene velger selv hvor de vil reise 1 uke på ferie. For å svare på denne oppgaven må de forholde seg til et gitt beløp. De kan bruke et maksbeløp på f.eks 15000,- hver seg. Noe av poenget med budsjettering er å være seg bevisst at pengene ikke strekker til uendelig. Er det riktig å sette et annet maksbeløp i din klasse velger du det. Opplegget fungerer både om elevene jobber hver for seg eller om de jobber i grupper 2 og 2. for mange vil det være gøy å samarbeide om et slikt prosjekt. Elevene redegjør kort for:

  • Hvorfor de har valgt sitt reisemål
  • Hva de ønsker å oppleve på 1 uke
  • Hva slags prioriteringer de vil gjøre for å holde budsjettet. Hva er viktigst!
Tips for utforsking av reisemålet i Google maps: Når du holder fingeren inne på ønsket sted i noen sekunder får du en nål. Når man trykker på nålen kan man gå videre inn i Streetview. Her kan eleven panorere 360 grader på gatenivå. Dersom elevene ønsker det kan de også lage nåleoppsett med reisebeskrivelser til og fra hotellet.
Når de er ferdig er det fint om elevene presenterer sine reisemål og sine prioriteringer for hverandre med projektor. De trenger ikke bruke annet enn det de allerede har lagt inn i BudgetBook, Google Maps/Google Earth og Kayak. 2-3 skoletimer er rikelig for at elevene skal komme igjennom opplegget. Hvor mye elevene rekker å utforske sitt reisemål vil være individuelt. Informasjonen i noen av APP’ene tar litt tid å gjenskape. Derfor er det mye å vinne på å gjøre presentasjonene umiddelbart etterpå.
Elevene tar “snapshots” ved å holde nede Power-knappen og Home-knappen samtidig. Hvis ønskelig kan bildene samles i Pages eller Keynote sammen med korte notater. Hvis man gjør dette vil elevenes arbeider kunne distribueres eller arkiveres etter behov.
(Dersom du liker denne bloggposten setter jeg veldig pris på om du deler den med noen via mail-, twitter-, eller facebook knapp nedenfor).

Reklamer