Utvikle iPad undervisningsopplegg

Posted on 2. juni 2011

2(NB: Denne artikkelen er laget i 2011 – før jeg startet i Rikt. Den speiler ikke hvordan en optimal økt gjennomføres. Jeg har latt den ligge da det ligger noen ideer her som kan brukes. Dersom du vil gjøre et læringsopplegg i god UDIR-ånd er imidlertid denne artikkelen utilstrekkelig).

Jeg har laget noen iPad leksjoner og ønsker både å dele min prosess og å videreutvikle måten jeg tenker rundt dette. Ved å dele håper jeg å inspirere deg, men også at du kan gi meg nyttige tilbakemeldinger og innspill. Utviklingsarbeid er krevende og det er viktig for oss alle å ha et miljø å spille på lag med.

Jeg har jobbet som musikk- og RLE-lærer i ungdomsskole, og jeg har jobbet 10 år med konseptutvikling og løsninger mot skoler. Jeg er en praktiker som elsker _å gjøre_. Helst med en gang. Veien fra idé til gjennomføring er ofte kort, og slik liker jeg det. Jeg må gjerne skape noe for å trives og liker teste ut idéene umiddelbart. En slik måte å jobbe på gir raskt resultater, mens den grundige og mer strategiske siden av materialet noen ganger lider. Erling Grønlund hos RIKT har jeg samarbeidet med gjennom en årrekke og vi utfyller hverandre med litt ulike tilnærminger. Eksempelet med Erling og meg sier litt om at å samarbeide med hverandre gir en annen dynamikk og og en annen prosess enn å jobbe alene. Jeg synes en innledning om samarbeid er fin sprett på hoppet før jeg går videre…

Ikke undervurder dine kreative evner!

Enkelte apper gir meg umiddelbare assosiasjoner for hvordan de kan brukes i klasserommet. For matematikkopplegget jeg lagde her dukket det opp en ide mens jeg prøvde en ny app. Det hele var litt tilfeldig egentlig. Idéer som dette er viktig å ta vare på. Det er litt som med musikk. Når det dukker opp en idé er det kritisk å spille den inn, dokumentere den, ellers blir den borte. De kreative øyeblikkene er der bare glimtvis og senere husker du kanskje ikke hvilken sammenheng du så. Du så noe. Ta vare på det.

Over til selve utviklingsarbeidet. Jeg har trukket litt på Lisa Johnsens arbeid for å lage en kortfattet struktur i planlegginsarbeidet. Innledende spørsmål:

  • Hva skal være fokus, hva er det som skal oppnås?
  • Hva er hensikten med leksjonen? Skal leksjonen lede over i ny aktivitet, eller skal den gi et sluttprodukt?
  • Hvor lang tid har jeg for opplegget?
  • Trenger eleven noe bakgrunnsinformasjon før leksjonen?
  • Trengs det noe differensiering for enkelte elever?
  • Hvordan skal elevene jobbe med aktiviteten(e)? (individuelt, par, små grupper, stasjoner, hele klassen)
  • Skal aktivitetene være ferdig i en bestemt rekkefølge?
  • Hvordan vil elevenes arbeid bli vurdert (spørsmål, lab, muntlig diskusjon, prosjekt, produkt, online publisering)?
  • Skal elevarbeidene tas vare på? (krever gjennomtenkt arbeidsflyt rundt dette)

Det er litt utforsking som skal til for å bestemme seg for hvilke hjelpemidler og hvilke apps elevene trenger ha tilgang til. Jeg tenker at om en starter i den ene eller andre enden ikke er så viktig. Noen ganger vil bruksområdet for en app være retningsgivende for hvordan du bygger undervisningsopplegget.

Når opplegget begynner å ta form tenker jeg meg grundig om. Er det flere ressurser for opplegget som bør være med? Da kan jeg samle lenker til ressurser som brukes, støtte-apper osv. … Jeg elsker undervisning som er relevant, og som er oppdatert. Aktualisering gjennom f.eks stedslokasjon, nyhetsoppslag, produktinfo osv.. er ofte av det gode.

Andre ganger vil en app ha en mindre rolle i leksjonen og være underordnet. La oss si at du f. eks ønsker å bygge opp en podcast samling i matematikk (det er svært fornuftig). Da har du lite fokus på apps under selve undervisningen. Det er kun produksjonsteamet som bruker nødvendige apps i den sammenhengen. Du kan lese mer om hvordan jeg tenker rundt podcast på en skole i denne artikkelen.

For videre inspirasjon og ideer anbefales Apptivities.org
Her finner du et flott arkiv med undervisningsopplegg som kan gi deg idéer..

Tanker til slutt:
Dersom du samarbeider med fler i din kommune eller fylkeskommune vil fornuftig gjenbruk og delingskultur bli en støtte på veien. Det er unødvendig å finne opp kruttet på nytt på hver sin lille tue.. Dersom det er ønskelig med et nettsted for å samle undervisningsopplegg, er jeg åpen for å være med på det. Jeg kan love at jeg skal gi mitt bidrag, jeg har gjort liknende ting før.

Reklamer