Pedagogikk og økt læring er målet

Posted on 12. juni 2011

0Jeg starter med en lenke til et historisk riss for teknologi i klasserommet. Denne gjennomgangen er litt «duppeditt» fokusert men jeg synes den setter ting i et nyttig perspektiv. Nye medier som internett med sosiale medier har kommet til. Ellers er dette en oversiktlig gjennomgang med en strålende bildesamling! Det får meg til å tenke på hvordan undervisning, pensum og teknologi har hatt en real mashup gjennom de siste 120 årene. Skolene adopterer og endrer selv om det tar tid. Teknologi benyttes som støtte for å nå læringsmål. Noen vil hevde at den norske skolen er litt på etterskudd i forhold til å bruke IKT til å nå læringsmål. Dersom skolene kan endre raskere slipper de å være på etterskudd. Et spørsmål som reiser seg er: Hvordan kan skolen effektivisere adopsjonsprosessen på en måte som ivaretar målene? Jeg har selvsagt ikke fasiten, men jeg har gjort meg noen tanker.

EIERSKAP
Uten at lærerne tror på økt læring gjennom den støttende teknologien vil ikke adopsjonen foregå i hht skolens overordnede mål. Menneskene i organisasjonen må selv ha eierskap på prosessen. Uten et slikt eierskap vil det utvikle seg passiv motstand mot endringene på gulvet i organisasjonen. Hvordan kan en mashup mellom pensum, undervisning og teknologi se ut?

IKT på en skole består gjerne av en rekke funksjoner, herunder en samling av web 2.0 nettsteder, digitale læringsressurser og mer tradisjonell programvare på PC/Mac og etterhvert programvare på nettbrett. Mange har også skaffet seg interaktive tavler. Jeg synes dette kan tjene til eksempel for en fruktbar tilnærming: Jonathan Nalder har satt opp et regneark for apps. Dette Google docs dokumentet er 100% dynamisk for andre. Man kan dytte inn flere apps eller man kan endre kategoriene, osv… En slik måte å samle apps og funksjoner for en skole, integrere mot egne læringsmål og arbeidsstrategier, kan være en fruktbar tilnærming. Ref mashup mellom pensum, undervisning og teknologi.

ORGANISASJONSUTVIKLING EN PROSESS
Menneskene er viktigere enn selve teknologien. Fordi det er menneskene som er utførere. Rutinene sitter i «cellene». Endring av rutiner og kultur er krevende. Det er alltid enklere å gjøre som man har gjort før enn å gjøre ting på nye måter. Integrering av støttende teknologi som medfølger endring av rutiner og kultur, vil derfor kreve mye av skolen som organisasjon. Støttende teknologi vil ikke medføre noen endring i seg selv. Det at en skole går til anskaffelse av støttende teknologi sikrer ikke at skolen når sitt mål om økt læring. Endringen er det menneskene som står for.

LOKAL MASHUP
Adopsjonsprosessene for støttende teknologi vil derfor bli lokale varianter. Hver skole må gjøre sine strategivalg i hht læringsmål og i hht kombinasjon av menneskelige ressurser. Innunder strategivalgene vil den enkelte skole måtte trekke inn den støttende teknologien som de finner passende. Ledelsen på hver skole må sikre at dette foregår på en involverende måte. Mister den ansatte eierskapet til prosessen vil organisasjonen ikke gå i takt.

KOMPETANSE
Lærerne har allerede kompetanse til å undervise. Det er det primære. I noen tilfeller er manglende digital kompetanse en terskel. Ved å se hele skolesammfunnet som en ressurs, inkl elevene, vil denne komponenten overvinnes. Gjennom samarbeid, og ved å slippe til gode krefter, er ikke dette noen uoverkommelig terskel. Gjennom delingskultur og samarbeidende verktøy vil individene og organisasjonen utvikles.

CONNECT – IPAD OG SOSIALE MEDIER
RIKT, Ressurs for IKT, har utviklet et konsept vi kaller for Connect. Connect er alt ovenstående kombinert med iPad og sosiale medier. Et grundig forarbeid hvor prosjektet planlegges og forankres lokalt er en forutsetning.

Med iPad får elevene et svært engasjerende IKT-verktøy rett i hånden, med sømløshet mellom analogt og digitalt arbeide. Ingen tid går til spille. Videre gir sosiale medier eiet av skolen en engasjerende samarbeidsplattform hvor delingskultur er i sentrum. Sikkerheten er også ivaretatt. Personinformasjon er viktig å verne om, ihvertfall så lenge elevene er under 18 år. Her har skoleeiere et ansvar de bør være bevisst. Connect er et ambisiøst men realiserbart prosjekt. Kan det være noe for din skole? Endring er mulig! Pedagogikk og økt læring er målet.