Fire fulle klassesett denne uka

Posted on 16. juni 2011

0(Oppdatering: Fredag ettermiddag snek det seg inn et sett til) Det er en klar trend at skoler som setter i gang med iPad kjøper fulle klassesett. 1:1 tankegangen står i sentrum når det gjøres innkjøp. Både barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler er blant kjøperne. Jeg sitter i SNORRE data på dagtid og betjener forespørslene som kommer inn. Det er påfallende hvor stor geografisk spredning det er på kjøperne. Fra Lyngdal i sør til Nordland i Nord. Ytterligere minst 3 stk klassesett ser ut til å bli bestilt i neste uke. «Vi må bare snakke litt mer sammen og få oversikt over budsjettet», er tonen. Interessen er høy. Barnehagene bestiller et par iPad hver seg. Veldig mange skoler har bestilt et par iPad til IKT-ansvarlige som skal teste ut hva vidunderet kan gjøre. Noen rektorer er også blant kjøperne.

I fht iPad lab ruller den nå rundt omkring i landet og du vil få litt flere historier etterhvert som vi besøker nye plasser. Få med deg besøk i Odda dersom du ikke har sett bilder og film derfra. Vi er i kontakt med flere dyktige fagmiljøer som kommer til å bli del av tilbudet. Vi har begynt å tenke at vi bør øke størrelsen på lab’en til 25 stk slik at det blir et fullt klassesett. Vi tenker å få det til uten å øke prisen. Kanskje vi også skal gjøre litt med leieprisen i fht de som ønsker å leie mer enn 1 dag. Gjøre dagsprisen rimeligere på de påfølgende dagene. Gi meg innspill, dette er ikke statiske størrelser. Markedet (du) vil være med å regulere dette. Tilbud og etterspørsel, – det minner meg om matematikk valgfag siste året på ungdomsskolen. Jeg skjønte ikke så mye av det den gangen. Nå kan jeg si til den ærverdige læreren at ting begynner å falle på plass.

Posted in: iPad i skolen