iPad som generelt IKT-verktøy

Posted on 16. juni 2011

0iPad er virkelig undervurdert som generelt IKT-verktøy. Jeg har skrevet mange artikler som tar for seg ulike områder iPad er god på. Jeg skal i denne posten sammenfatte funksjoner som fungerer godt på iPad. Sette på «helikopter-blikket » og beskrive i stikkords form hva man kan bruke en iPad til. Bruksområdene overlapper delvis en vanlig PC/laptop. I tillegg har iPad noen bruksområder disse ikke har. Den betjenes med berøring og representerer en ny måte å interagere mellom bruker og programvare. iPad har rikelig muligheter for import og export av relevante filformater.

Filbehandling på iPad er skikkelig undervurdert! Jeg gjør min filbehandling på RIKTs server over internett, se bilde. iPad egner seg godt som generelt IKT-verktøy. Bruk gjerne søk-feltet til høyre på denne bloggen for å hente opp artiklene som går dypere i materien.

RIKT har lansert en lagrings- og samarbeidsplattform for iPad som heter Connect. Den implementeres nå både hos politikere i ulike kommuner, og den brukes i fler og fler skoler. Også næringslivet har våknet for Connect. Den er på mange måter et «missing link» for den mobile plattformen. I RIKT bruker vi selvsagt løsningen selv og jeg anbefaler alle som opplever behov – å ta kontakt. Connect er den mest komplette løsning for fildeling og samarbeid for iPad. Connect har også full kryssplattform støtte.

Tilbake til oversikten over tilgjengelige funksjoner på iPad:

Type digital produksjon Fungerer det på iPad?
Mail/internett Ja
Lese Ja – på tvers av alle plattformer
Skrive Ja
Tankekart Ja
Prosjektarbeid Ja
Personlig Presentere Ja
Bildebehandle Ja
Tegne/male Ja
Musikk Ja
Film Ja
Regneark og utregninger Et stykke på vei, store regneark er vanskelig
Filbehandling Ja – mot skyløsning
Samarbeid
og Blogge (WordPress best) Ja, hvis annen løsning enn contenteditor
deling Podcast Ja Både Vimeo, YouTube og iTunesU

Facebook og «look-a-likes» Ja

Konferanseverktøy Ja
Wiki Ja, hvis annen løsning enn contenteditor
Forum Ja, hvis annen løsning enn contenteditor
Øvrig web 2.0 meny Ja, hvis annen løsning enn contenteditor
* LMS Lese, men ikke filopplasting
Som ekstern skjerm Ja – Trådløst over Wifi!
Annet Interaktivt whiteboard Ja – Trådløst over Wifi!
Respons system Ja
Geotagging Ja
Datalogging Ja – SPARK vue

Som du ser av oversikten er det mye som fungerer bra. Fra begynnelsen av juni 2011 har jeg produsert alle innlegg på denne bloggen med iPad! Når jeg fikk på plass en god arbeidsflyt og fant «best practice» så er det både effektivt og behagelig å blogge med iPad. Jeg har nå skrevet mer enn 140 artikler på denne måten. Du kan lese dokumentasjonen i denne artikkelen.

iPad løser svært mye av IKT-behovene, oversikten her viser det. Skoler som har brukt iPad en stund melder tilbake store tidsbesparelser og enklere klasseledelse, mer muntlighet i reportoaret (metodisk mangfoldighet langt utover skriftlige besparelser), og at svake elever generelt kommer sterkere ut av skoledagene. Se egen artikkel om «Hvorfor iPad er bedre enn laptop i skolen«. Politikere benytter iPad for dokumentdistribusjon og lesing av dokumenter over hele landet.

Om ikke veldig lang tid vil det kjøpes inn fler nettbrett enn laptoper. Den er et glimrende pedagogisk verktøy, og den er et godt generelt IKT-verktøy. Mange i både skole og næringsliv begynner å nikke anerkjennende.

Les også:

Hvorfor er iPad bedre enn laptop i skolen?
iPad gir mer involvering i temaene
iPad med tastatur er en avansert datamaskin
Vekk oppsikt i møtene med iPad

Reklamer