3 greps regneark-øvelse på iPad

Posted on 18. juni 2011

0Hensikten med undervisningsopplegget:

Å sette opp regneark bygd på enkle formler som skalerer antall. Det er vesentlig at eleven får en opplevelse av å løse et plott, løse en relevant og virkelighetsnær utfordring. Noen delmål er å bli mer kjent med hvordan et regneark fungerer og at det kan brukes til konkrete oppgaver som å lage tilbud og å framvise fortjenestemargin.. Hele opplegget tar 2 timer.

Av verktøy bruker eleven Numbers på iPad. Dersom det blir tid til å lage tilbudsdokument benyttes Pages.

De jobber en og en på hver sin iPad, lærer går rundt og instruerer. Det er svært nyttig at noen elever får 3 min hver på slutten hvor de viser fram oppgavene sine på projektor. De forteller hvordan de løste oppgaven og svarer på eventuelle spørsmål. Oppgavebesvarelsene kan elevene lagre på sine hjemmeområder på skolens server for senere benyttelse.

Scenario:

Eleven jobber med salg og markedsføring av musikkinstrumenter for «Instrumentbutikken AS». Eleven forbereder tilbudsutsendelse mot kulturskoler for salg av utvalgte bandinstrumenter – gitar, bass, synthesizer og trommer. Ta gjerne noen sekunder for å vise hjemmesiden til en kulturskole. Her er listen med varer eleven skal selge:

  • Fender gitar, innpris kr 2450,- eks mva
  • Ibanez bass, innpris kr 1750,- eks mva
  • Korg synthesizer, innpris kr 4620,- eks mva
  • Tama trommesett, innpris kr 6475,- eks mva

Veiledende priser er 40% høyere enn kostpris. (kostpris = Innpris)

A. Lag ett tilbud med 40% påslag for skoler som kjøper 1 sett. Formler benyttes 3 steder.

B. Lag et alternativt tilbud for skoler som kjøper 2 sett. Ta lavere påslag.

Scenarioet distribueres til elevene digitalt eller på papir. (Papir fungerer bra, men er litt old fashion og det er mindre miljøvennlig)

Elevene legger inn varene i et oppsett som ovenfor med 3 ulike fomler. Før elevene slippes løs tas 15 min gjennomgang av Numbers og de aktuelle formlene.

Det holder å presentere priser eks mva. Kolonnene for fortjeneste og Innpris må fjernes i tilbudsbrev. Dersom det er tid lager elevene tilbud i Pages.

Reklamer