Kan ShowMe med iPad gi læringsakselerasjon via web?

Posted on 19. juni 2011

2ShowMe er en ny app for lærere. Den blir snart lansert i APP store og jeg har testet siste beta. (Tilgjengelig nå 27.06.11) Berørings-teknologi og web 2.0 er paret sammen på en svært heldig måte. Konseptet er like genialt som det er enkelt. ShowMe lar deg spille inn korte forklaringer på «iPad whiteboard» med lyd. Det tar læreren 5 minutter å spille inn og laste opp en 3 minutters forklaring av f. eks en likning fra siste mattetime. Deretter ligger den på web med en link som elevene kan se og høre når som helst. Suksesskriterier for enkelhet og gjennomføringshastighet er oppfylt slik jeg opplever det. Det er svært kort vei fra ide til resultat, og gevinsten er høy. Elevene kan nemlig se forklaringene via web på mobiltelefon, på nettbrett eller på PC 24/7. Kan dette gi læringsakselerasjon til noen av elevene?

Mannen bak ShowMe har allerede laget et såkalt SAT program med ShowMe med imponerende mange instruksjoner. Litt bakgrunnsinformasjon: SAT har å gjøre med opptakskriterier for College i US, testen er ment å vurdere en elevs beredskap for college. Jeg lar dette tjene som eksempel for hva som kan gjøres. At instruksjonene her er en stor ressurs for elever som skal inn på College er jeg ikke i tvil om. Og det burde ikke være vanskelig å se analogier til vår skole her på berget.

Hva må man så gjøre for å lage egne norske instruksjoner til elever?

  • Du må ha en login hos showmeapp.com
  • Du må ha ShowMe app installert på din iPad
  • Når du har lastet opp en instruksjon deler du link etterpå. Alle dine instruksjoner havner på din bruker. Link til din bruker kan også deles slik at elevene kan gå rett til alle instruksjonene du har laget.

Jeg har tidligere skrevet om iPad som interaktiv whiteboard, men da brukt i klasserommet. ShowMe har nok ambisjoner om å brukes i klasserommet, men jeg synes funksjonaliteten er for spinkel enda. For meg er det enkelheten omkring å lage screencast til web som er styrken til dette programmet. Adobe iDeas og Pen & Paper er langt mer potente foran en projektor. En distinksjon til… Screencast med ShowMe blir som en god «lillebror» til å lage Podcast, sistnevnte har jeg omtalt her. Podcast gir mye større fleksibilitet i innhold, men er også mer omfattende å produsere. Det er greit å skille litt mellom disse konseptene.

Etter å ha testet litt, og tenkt litt, må jeg si at dette konseptet fascinerer veldig. ShowMe er grunn nok alene til at hvert lærerrom i landet bør ha noen iPad tilgjengelig. ShowMe fungerer like bra på iPad 1 som iPad 2. Den er ikke avhengig av kamera. Her er en test jeg gorde i full fart…

Reklamer