iPad vil reformere IKT og pedagogikk

Posted on 24. juni 2011

2Skoler i Norge og på kontinentet har gjort erfaringer. Det har klarnet noen tanker for meg om hva nettbrettene vil innebære. Nettbrettene er ikke bare en ny klient. Endringene går mye dypere enn første øyekast. IKT blir enklere, mer sømløst både å bruke og å drifte. Nettbrettene vil bidra til langt mindre bøker og kopiering i skolen. Mye av disse innsparingene vil finansiere 1:1 satsinger. Hvorvidt det er mer miljøvennlig kan sikkert diskuteres. Det primære er dette: Skolene kan i større grad fokusere på læring. Elevenes produksjon øker. Min begrunnelse består av 7 punkter. Så får det kanskje bli en bonus at mange trær slipper å bøte med livet.

1. Programvare til pedagogisk bruk blir tilgjengelig i et voldsomt omfang til levelige priser. Kvaliteten på det beste blandt programvaren er allerede høy. Bedre interaktivitet, respons og opplevelse for brukerne. Reportoaret utvikles i stor fart og blir både dypere og bredere i tematikken fra mnd til mnd. Les f. eks artikkelen om Solar Walk så skjønner du hva jeg mener. Slike apper er med og utvide grensene for hva vi trodde var mulig i opplæringsøyemed.

2. Berøring og interaktivitet. Zoom er like revolusjonerende for produksjon av detaljer på nettbrett som vindushåndtering var effektiviserende i starten på PC. Det taktile gir en respons som ikke kan sammenliknes med standard PC bruk. Betjening gjennom multitouch er veldig effektiv. Enkelheten og umiddelbarheten er til å «ta og føle på». Muren mellom kropp og programvare er revet. Det kom litt senere enn rivingen av Berlinmuren, sent men godt. Reformene vil ikke utebli. Vi voksne må avlæres, barn og ungdom tar dette raskt. Enkelhet for brukeren er en ting. Minst like viktig er mulighetene for å produsere innhold på flere måter enn på PC plattform. Nettbrettet er i seg selv en svært egnet arena for håndskrift, symboltegning, tegning og maling. Det åpner opp for bruksmåter som er langt mer fleksible. Bare å tegne pil og sirkel på en skjermdump kan forklare mer enn «1000 ord». Tenk deg dokumentasjon innenfor diverse yrkesfag med kamera i tillegg til apper som «Pen & paper«. Her sys sammensatte tekster sammen på 1-2-3. Eller ulike opplæringssituasjoner i diverse varianter. Man kan mye raskere produsere godt innhold med forklarende symbolikk.

Et par områder til skal nevnes: Innenfor tegning og animasjon har K&H faget et utrolig kraftg verktøy med iPad. Innenfor Musikkfaget åpnes et stort reportoar av nye muligheter på tilsvarende måte. Digital produksjon er blitt ufattelig mye mer tilgjengelig i begge fagene. Tersklene er senket. Ikke koster det mye heller.

3. Det etableres nå ekte mobile løsninger som er transparente i fht smarttelefoner og utstyr som elevene har selv. Det stilles nye krav til samarbeidsplattformer og delingsarenaer. Brukerinnhold formerlig roper etter å tas opp av mappene de legges i idag for heller å deles med hverandre. Nettbrett og smarttelefoner vil krysses med delingsarenaer som likner mer på facebook.

4. «Alt på et sted», må gis oppmerksomhet. Det gis et hav av nye muligheter for produksjon og dokumentasjon. Bilder, video sammensatte tekster. Umiddelbar dokumentasjon for håndskrift (symboler), sy sammen sammensatte tekster.

5. Oppstartstid stjeler ikke dyrebar læringstid.

6. Fysisk format – tar ikke mer plass på pulten enn at det er plass ved siden av analogt arbeide. Batteritid – Ingen avbrytelser – hele skoledagen. Trådløs overføring av VGA og lyd – høyere interaktivitet i klasserommet. Så skifter vi til elev 1, hvordan har du løst oppgaven. Vis oss hvordan du har tenkt. Så skifter vi til elev 2… osv…

7. Langt rimeligere og langt enklere i drift. ref artikkel om IOS 5 vil bety mye for skolene

Oppsummering:
Skolene kan fokusere på primæroppgaven, nemlig læring. IKT blir verktøyet det skal være samtidig som elevenes egen produksjon øker. Logistikkproblemene og nærsyntheten kan vi gjøre oss ferdig med. Verktøyet skal ikke være målet. Læring er målet. iPad vil reformere IKT og pedagogikk.

Andre artikler:

iPad gir mer involvering i temaene
Hvorfor er iPad bedre enn laptop i skolen?
Personlige læringsverktøy til grunnskolene, nå!
Pedagogikk og økt læring er målet.

Reklamer