iPad har økt vår digitale kompetanse

Posted on 29. juni 2011

2 

NKI er en av de store nettbaserte utdannings-institusjonene. Nå flagger de en lovprising av iPad på sine sider. Morten Paulsen skriver: «Etter fem måneders bruk har jeg forstått at nettbrettene vil forsere den positive utviklingen av nettbasert utdanning. Den overkommelige prisen vil raskt gjøre nettbrettene til allemannseie og forsterke et av våre største konkurransefortrinn».

Paulsen er ikke helt uten forbehold og han framholder at iPad er bedre til å konsumere informasjon enn til å produsere informasjon. Jeg skal ikke gå inn i den dikotomien, jeg lar det stå som Paulsen’s egne ord. Jeg merker meg at NKI har latt seg begeistre av den flotte markedsmuligheten som byr seg med nettbrettene. Paulsen har nok tenkt at studenter med nettbrett skal lære like mye hos NKI som studenter med laptop:)

Det lettes også litt på sløret i fht interne prosesser NKI har kjørt under eget iPad prosjekt:

«NKiPaden påvirker organisasjonen NKI Nettstudier
NKiPaden fører til at vi sender flere e-poster etter arbeidstid, og IT-avdelingen får spørsmål om hvordan man bør koble opp NKiPaden på sydenferie. Vi sitter ofte i ivrige diskusjoner rundt nettbrettene våre, og det er åpenbart at NKiPaden har innvirkning på hvordan vi samarbeider og kommuniserer. Vi får bedre innsikt i en teknologi som vil prege fremtidens nettstudier og NKIs digitale kompetanse øker. Dette henger sammen med at utdelingen av NKiPaden ble knyttet til starten av et obligatorisk nettkurs om NKIs strategi og kvalitetsarbeid. Dette har skapt en kollektiv entusiasme og et mestringsbehov som bidrar til mer kommunikasjon mellom avdelingene. Aktiviteten i kursforumet forsterker interessen og innsikten i andres arbeidsoppgaver og forbedringsønsker.

Utviklingen innen e-bok markedet har også økt troen på at mange nettstudenter vil foretrekke å lese lærebøkene våre på nettbrett. Vi har derfor startet et prosjekt for å gjøre flere av bøkene fra NKI Forlaget tilgjengelig som e-bøker».

Interessant lesing. Jeg vet det er _mange_ prosjekter som kjøres i ulike organisasjoner for tiden. Jeg har vært heldig og har innsikt i en del av disse. Nettbrett vil bli stort. Det vi ser i dag er bare begynnelsen.

Og forresten.. Hele denne bloggposten er skrevet med iPad, ene og alene:)

Reklamer
Posted in: iPad i skolen