Når vil Android hamle opp med iPad?

Posted on 16. juli 2011

5iPhone og Android telefoner har stor differanse på pris. Barna til iPad brukere får derfor gjerne Android mobil og ikke iPhone. Slik er det også med mine ungdommer, de må nøye seg med Android og de virker da ganske fornøyd. Internasjonalt eksploderer Android på markedet for smarttelefoner. Til forskjell stiller tablet’s mer likestilt i priskonkurransen. Det er liten differanse mellom minste iPad 2 og sammenliknbare Android tablet’s. Flere av oss lurer derfor på når vil Android komme på banen med en god nok tablet-løsning? Hvor stort forsprang har Apple?

Med bakgrunn i at Android har kommet rimelig langt på mobilplattformen er det verdt å lytte litt til nettstedet amobil.no som tester ut og skriver mye om disse mobilene. NRK hentet inn en av deres journalister når de lagde et TV-program som involverte Android tablet for kort tid tilbake:

Android bygger på Linux og består av fri programvare. Google står bak Android og putter mye av sine ressurser inn i prosjektet. I Norge er det flere skolemiljøer som har lang fartstid med Linux, Harestad skole i Randaberg kommune er en av disse. Her skal inspektør Odin Nøsen gjøre et prosjekt med Asus EEE Pad Transformer. Skolen har bygget opp mye egen Linux kompetanse over mange år, se bl.a. www.gnuskole.no

Odin ser for seg å erstatte laptop’er med Asus Transformer og de går også inn på en ordning med Google Apps Education. Jeg synes det er utelukkende positivt at skoler prøver ut dette og deler erfaringer. Harestad skole er progressive og vil forhåpentlig være med på å gjøre terskelen for pedagogisk bruk av Android tablet lavere. For Odin er det mer logisk å knytte seg opp mot Open Source miljøer enn mot proprietære plattformer som Apple og Microsoft. Harestad skole burde derfor ha et godt utgangspunkt for prosjektet som ligger foran. Jeg ønsker oppriktig lykke til. Odin ser muligheter i å utnytte tablet PC som laptop erstatter i et 1:1 scenario – og jeg deler hans tro på at tablet PC egner seg godt til formålet. Vi har diskutert Googles bruk av elevers privatinformasjon både på min blogg og hans blogg.

(Oppdatert 9. juni 2012)

Odin Nøsen meldte i sin NKUL presentasjon at Harestad skole ikke vil satse videre med Android nettbrett i denne omgang. Den viktigste årsaken til dette er økonomisk. Men han sier også (spesifisert på Google+ 09.06.12) – Nettbrett er generelt sett ikke godt nok enda – i forhold til en bærbar PC. Dette gjelder i hans øyne både Android og iPad. Dermed blir nettbrett foreløpig et tillegg til PC som en må ha uansett. Han nevner i NKUL presentasjonen at han savner programvare som iWorks (office) til iPad, som han mener er bedre enn hva som finnes for Android plattformen.

Til sammenlikning meldte Svarholt skole, Gjennestad VGS og Sonans VGS at de vil løpe videre med sine iPad satsinger. Disse hadde også presentasjoner av sine prosjekter på NKUL 2012. Og alle disse bruker iPad som erstatter for laptop.

Selv har jeg prøvd meg med litt Android nettbrett innimellom. Fremdeles er det bra forskjell, iPad ligger et hestehode foran slik jeg opplever det. Økosystemet, tilgjengelig programvare, pedagogisk verdi, lav brukerterskel… Listen er lang og Android ligger fremdeles et stykke bak iPad i min verden. Det vil nok ta litt tid fremdeles før Android hamler opp med iPad.

Andre relevante artikler:
BYOD – Trussel eller mulighet i skolen?
Personlig læringsverktøy i grunnskolen, nå!

Reklamer
Tagget: , ,