Norske innholdsleverandører

Posted on 24. juli 2011

0På fredag ettermiddag hadde jeg denne artikkelen klar, og så smalt det i Oslo. Tapet som Norge er påført er vanskelig å fatte. Varme tanker går til ungdommene fra Utøya og alle etterlatte. Jeg er dypt rystet i likhet med alle andre. Når så mange unge liv avsluttes føles det litt meningsløst å blogge eventualiteter. Her kommer allikevel første artikkel fra meg etter katastrofen.

Med endringene i App store ser mange innholdsleverandører økte muligheter. Fra 30. juni 2011 forsvant Apples krav om provisjon mot innholdsleverandørene. Mange har vært avventende til å lage innhold her på berget og Apples provisjon på 30% har vært en av de viktigste tersklene. TV2 er kanskje det beste eksempelet på vellykket satsing for iPhone, iPad og Android. TV2 har satset på alle disse. Tour de France appen alene er lastet ned i mer enn 150000 eksemplarer, hvorav iOS har et forsprang. Svært mange av sluttbrukerne har betalt abonnement på 99,- kr hver seg. Nøyaktig antall er sensitiv informasjon, men Morten Jørs hos TV2 er klokkeklar i sin tilbakemelding: TV2 ser de mobile plattformene som et bærekraftig forretningsområde allerede. For TV2 er dette en naturlig utvidelse av websatsingen som selskapet har holdt på med i snart 15 år. TV2 ser de mobile håndsettene både som en utvidet distribusjonsplattform og et verktøy for økt brukermedvirkning i sine TV produksjoner.

Hos forlagene er det forsiktige satsinger foreløpig. Bokskya har ikke vært noen stor suksess, men det er også andre synlige signaler som peker i mer positiv retning. Nå har ikke Apples endring i App store fått tid til å virke enda og jeg er ganske sikker på at forlagene har fått mye å tygge på etter Apples snuoperasjon. Mange med meg har følt at forlagene gjør bokskya og andre småting med venstrehånda for å vinne tid. De er tydelig usikre på valg av teknologi og retning. Gyldendal har testet flere barnebøker og har den største katalogen med ebøker i App store akkurat nå. Jeg vil tro Gyldendal er svært happy med Apples endring med bakgrunn i deres posisjon i App store. Gyldendal får nå mer inntekter enn budsjettert med bortfallet av Apples provisjon.

Aschehoug med ebok prosjekt på 6 VGS skoler (oppdatert).

På lærebok-siden jobbes det svært aktivt for tiden. Av informasjon jeg sitter på har særlig Gyldendal og Samlaget flere titler på vei til lansering ved skolestart. Begge disse satser på native apps, dvs hver bok utgjør egen app og distribusjon gjennom App store. Jeg må komme tilbake med mer konkret informasjon i august. Ferien kom nemlig fort i år! Gjennestad VGS melder at de er lovet løsninger fra alle forlagene de har vært i kontakt med. Gjennestad leverer som nevnt iPad til alle elever i august. Utover høsten vil det komme tester av lærebøker etterhvert som vi mottar materiale. Så langt opplever jeg disse to forlagene som de mest progressive forlagene i forhold til ebøker til skolene. Cappelen ser ut å utvide sitt webinnhold til å bli mer nettbrett-vennlig og jeg er usikker på om Cappelen kommer med native apps eller videreutvikler sine webapps. Aschehoug vet jeg også lite om, men de var tilstede i Sandefjord i mai. På direkte spørsmål virker det som de først og fremst jobber med webapps.

Det er nemlig to ulike veier å gå og forlagene vil muligens dele seg. Man kan bygge native apps for hver bok, som Gyldendal og Samlaget, eller man kan utvide webapps til å bli mer nettbrett vennlig. Morten Jørs hos TV2 nevnte i tlf samtale at de kommer til å satse mer på webapps fra nå av. I praksis betyr dette at nettleseren på nettbrettet vil gi full tilgang til innholdet, man vil ikke behøve egen app hos sluttbruker. En ulempe er at leverandøren må bygge egen betalingsløsning. Apple har dette ferdig i App store selv om det gjenstår litt i forhold til volumsalg også hos Apple. For TV2 er dette ikke noe vanskelig da de allerede har erfaring med egen betalingsløsning over web (Sumo).

En tredje vei for forlag er å distribuere pdf’er, og initiativet brettboka.no tar dette på alvor. De tilbyr forlagene en sikker måte å distribuere pdf’er, mens skolene på sin side får en god logistikkløsning. Jeg har fått en tidlig betautgave av Brettboka og synes initiativet er flott. Jeg tror dette kan bli en god markedsplass for de mindre forlagene. De som har gode lærebøker å selge, men lite ressurser til å bygge egne digitale- plattformer og betalingsløsninger. Alle de store forlagene har signalisert at de kommer til å gjøre egne satsinger. For de små har jeg tro på at å «samle seg omkring alternativ markedsplass» kan være et godt alternativ i konkurransen med de store. Her kan Brettboka være et godt verktøy.

Etter hva vi har fått med oss er både VG og Aftenposten fornøyd med sine digitale satsinger. Pris på digitalt abonnement gjennom deres native apps er på linje med internasjonale abonnementer hos f.eks NY times og The Telegraph. VG ligger nå på 63,- pr mnd mens Aftenposten ligger på 99,- pr mnd. Prisene er justert etter Apples endring. VGs iPad sjef er svært fornøyd med Apples endringer i App store. Han mener det nå vil bli enklere å lykkes med betalingsløsninger. VG nett er forøvrig det mest besøkte nettstedet i Norge, større enn NRK på nett. VGTV nett fungerer også mot nettbrettene i motsetning til NRK nett TV. (For at VGTV skal fungere kreves at nettleseren gir seg til kjenne som mobil nettleser). Aftenposten ser på sin side en varig økt nett-trafikk etter at de åpnet sitt digitale arkiv som strekker seg helt tilbake til 1860.

Dette som et lite drypp på hva som skjer hos innholdsleverandørene. Det er mye å glede seg til for oss sluttbrukere. Norske innholdsleverandører er på ballen og det er gledelig å melde at flere av disse tjener penger. TV2 er det beste eksempelet foreløpig.

Reklamer