iPad lab nå med 25 stk iPad!

Posted on 16. august 2011

2Skoler kan nå leie iPad lab med hele 25 stk iPad 2 ferdig satt opp med all den beste programvaren tilgjengelig. Før sommerferien var antallet 16 stk og mange skoler hadde stor glede og nytte av et besøk, deriblant Odda barneskole. Se gjerne bilder og video fra dagene i Odda. Antallet er nå økt til 25 stk slik at en hel klasse får full uttelling. Jeg har tidligere skrevet om iPad lab i flere omganger og jeg er begeistret over at skoler og andre institusjoner kan benytte et slikt lavterskel-tilbud, gjøre seg førstehåndserfaringer med nettbrett uten at det koster skjorta.

SNORRE data og RIKT står sammen om denne satsingen som er unik i nordisk sammenheng. SNORRE data er forhandler av utstyr og tjenester mens RIKT er en uavhengig pedagogisk ressurs som arbeider på tvers av forhandlerapparatet. RIKT er ikke bundet til SNORRE data. Det er viktig for meg å si dette ettersom det RIKT leverer er så viktig at alle må ha tilgang til deres tjenester. Andre forhandlere kan også samarbeide med RIKT. Laben kan leies ut rimelig for 1 eller flere dager. Vi kan også levere komplette undervisningsopplegg etter nærmere avtale. Vi tilpasser dette etter ønske og vi har flere forslag til egnede undervisningsopplegg dersom du ønsker at vi legger fram noen ideer for deg. Tillegg for kursholder tilkommer dersom vi skal gjennomføre undervisningsopplegg på din skole.

RIKT arbeider aktivt med å bygge et nettverk av innovative lærere som ønsker å jobbe frilans på tvers av fag. Lærere som jobber med dette skal føle at de blir verdsatt, dette sikres gjennom fornuftige rammer for alle parter. Tilbudet  for undervisningsopplegg og instruktører blir derfor bredere og bredere fra mnd til mnd. Det er allerede gjennomført samtaler med lærere innenfor ulike fag. Lenger utpå høsten vil RIKT kunne presentere og spesifisere ulike opplegg nærmere. Jeg sitter litt på sidelinjen i fht dette og bidrar først og fremst med informasjon og formidling av kontakt. Jeg bidrar også til litt ideer overfor RIKT – jeg har foreslått å turnere de ulike lærerinstitusjonene/høyskolene. Vi får se hvor mye som blir realisert:) En ting er å ha gode ideer, en annen ting er jo å gjennomføre de. Hele veien må vi sikre at det er økonomi til videre utvikling og vekst.

Foreløpig har markedet gitt god respons på tilbudet. Jeg er helt sikker på at dette er bare den spede begynnelsen på en massiv vekst av nettbrett i norske skoler og institusjoner. Jeg er derfor ikke det minste overrasket over at satsingen har vært bærekraftig så langt. RIKT har fått mange oppdrag som nå leveres i ukene framover. SNORRE data har fått mange bestillinger på iPad og IT-tjenester. Gjennestad VGS har gjort den største bestillingen på ca 300 stk iPad 2. Dersom du ønsker en skikkelig happening på denne siden av jul hos deg bør du ta kontakt ganske snart. Kalenderen fyller seg opp med spennende prosjekter. Fra januar er det nytt budsjettår på gang, og da er det kanskje din skole som vurderer å kjøpe inn et klassesett eller flere med iPad. Et besøk av iPad lab vil gi deg unik erfaring slik at du kan bli trygg for hvilken beslutning som er riktig hos deg. Også andre offentlige etater er interessert i å bruke iPad, det er ikke bare skoler som er interessert.

Det var det jeg ville si i denne omgang om nyheter rundt iPad lab. Dersom du er interessert i et besøk på din skole eller i din kommune, ta kontakt med:

jan@snorredata.no
mob: 928 02 286

Reklamer
Posted in: iPad i skolen