Programvare å starte med for grunnskoler

Posted on 17. august 2011

2Mengden av apper er enorm og her er et startforslag til grunnskoler. For å finne fram i jungelen er det nyttig å ha et startpunkt. Denne lista er bygd på erfaringsgrunnlag fra egne og andre norske/nordiske utprøvinger, og på hva jeg oppfatter som anbefalinger fra iPad prosjekter i andre deler av verden. Et marked i vekst sikrer at utviklere og innholdsleverandører er på banen og skaper nyvinninger. Er det en ting som er sikkert er det at en slik liste vil være gjenstand for årlige og halvårlige revisjoner etterhvert som stadig mer funksjonell programvare blir tilgjengelig. Det er det ene. Det andre er at det blir et skille mellom de som er i startfasen og de som har holdt på en stund. Skoler som holder på en stund blir mer avansert i bruken og vil forhåpentligvis gi nyttige tilbakemeldinger til fellesskapet. Ikke minst vil elevene være viktige premissleverandører i fht programvareutprøving og revisjoner av anbefalte lister. Med dette som bakteppe, her er hva jeg anbefaler nå. På sikt vil iPad reformere pedagogisk bruk av IKT, her er noe å starte med.

Nedenfor finner du lenker til artikler som tar for seg praktisk bruk og/eller undervisningsopplegg for de ulike appene. (Flere av appene det ikke er skrevet noe om vil jeg følge opp i senere bloggposter).

Kontorstøtte:

Bildebehandling:

Tegning:

  • Adobe iDeas
  • Drawing Pad (evnt Color and Draw)
  • How to Draw – Animals, Cartoons, Cars

Video:

Matematikk:

Respons system:

  • Socrative

Naturfag:

Oppslagsverk:

  • Google Earth
  • Fotopedia Heritage

Språkfag

Musikk:

Annet:

På listen over 10 gode grunner for å velge iPad kommer programvare et stykke ned på listen. Jeg er blant dem som mener at programvaretilbudet er blant de øverste grunnene. Maskinvare, drift, økonomi og infrastruktur er etter min mening underordnet. Det er hva elevene kan gjøre med enhetene, og hvor effektivt det er å jobbe med, som er syretesten på enhver IKT løsning i skole. Mitt fokus er om løsningene bidrar til økt læring, om teknologien bidrar til å løse skolens primæroppgave.

Til slutt:

Husk også å legge startside i nettleseren som passer din skole. En annen ting er.. En snarvei oppfører seg på samme måte som en app. På skrivebordet kan du legge snarveier til f.eks Wikipedia (norsk), Norske ordbøker på nett, Oversettingstjeneste på nett osv… Oppslagsverk er veldig hendig å ha egne snarveier til på skrivebordet. Det er fullt mulig å organisere snarveier i egne mapper på skrivebordet dersom du ønsker å tilrettlegge for mye faglige nettbaserte ressurser. Som nevnt, – snarvei oppfører seg på samme måte som en app.

(Wikipedia nevnes spesielt i denne sammenhenge fordi appen foreløpig gir det engelske innholdet).

Reklamer