Microsoft hiver også ut Flash

Posted on 16. september 2011

0Microsoft tar en «Apple» og gjør felles front mot Adobes Flash player. Når Windows 8 kommer for fullt til mobile enheter neste år, vil Internet Explorer leveres uten Flash. Ingen ringere enn utviklingsansvarlig for IE10 for mobile enheter skriver dette på sin blogg. Dette er viktig informasjon til skolene og gir føringer for hvordan skolene bør forholde seg til Flash problematikken framover.

Microsoft gir i likhet med Apple full gass i retning av HTML 5. Enhver 3. parts leverandør av programvare må tilpasse seg dette. Adobe har nytt godt av at de har vært så store at de tidligere ikke har behøvd tilpasse seg. Nå kommer endringen, vi så det første tydelige tegnet ved lansering av Flash media server 4.5 herom dagen.

Gårdagens eller morgendagens løsning?

Jeg vil hevde at skoler som i dag sier at «vi kan ikke satse på iPad for det støtter ikke Flash», må forstå at om bare 1 år fram i tid blir problemstillingen snudd på hodet. Adobe mister _store_ markedsandeler dersom de ikke distribuerer Flash til HTML 5. Adobe _er_ i endring, ref oppgraderingen av Flash media server 4.5. Det kraftige signalet fra Microsoft er entydig og klart. Adobe må fortsette tilpasningen mot HTML 5.

Flere står på valg om å bruke store summer på elektrisk anlegg og PC oppbevaring. Alternativt kan man bygge opp WLAN kapasitet og satse i retning nettbrett og mobile enheter. Eva Bratvold gjør et hjertesukk på sin blogg, hvor hun spør «Er hver sin PC i klasserommet løsningen?» Hun berører mange problemer med hva jeg vil kalle gårdagens løsninger. (Så vet jeg at Eva Bratvold vurderer nettbrett annerledes enn hva jeg gjør. Jeg tar ikke hennes synspunkter til inntekt for alt jeg skriver).

Mitt hovedpoeng:

Flash rammeverket er i rask endring, og gårdagens løsning for Flash bør ikke påvirke skoler til å velge gårdagens investeringer.

Reklamer
Tagget: ,
Posted in: iPad