NDLA på iPad – Annotate

Posted on 18. september 2011

0Hvis det i forrige runde handlet mest om innhold, og å finne fram til innholdet, handler det denne gangen mer om å sende URL-er og dokumenter inn i mitt reservoar, arkivere og foredle, – og dele. I forrige artikkel fant jeg at NDLA har mye relevant fagstoff å levere til nettbrett brukere. Visningsflatene fungerer bra med unntak av Flash-materiale, video er imidlertid nært forestående. Samskriving fungerte bra med iCab Mobile. I denne artikkelen tester jeg funksjonaliten på iPad i fht Annotate dokumentbehandling.

NDLA har bygd et eget område for brukerne med adresse annotate.ndla.no. Her tilbys verktøy for å samle URL-er og dokumenter, sette inn notater og tagger, bygge mappestruktur, og å søke i herligheten. Jeg kan også dele dokumenter med andre herfra. Jeg forestiller meg at ambisjonen er å gi økt verdi i studiene, verktøy til å bygge kunnskap og å dele. NDLA har også et eget område for deling, deling.ndla.no, kalt delingsarena.

Det hele begynner med en knapp til nettleseren som kalles «A.nnotate». Ettersom en nettleser på iPad har begrenset høyde på skjermen ønsker jeg å legge den som bokmerke for å spare skjermplass. Her er oppskrift for å lage NDLA bookmarklet på iPad. Hver gang jeg trykker dette bokmerket suser URL-en jeg besøker like inn i NDLA reservoaret mitt. Ved å bruke denne bevisst samler jeg læringsressurser være seg fra NDLA eller hvilket som helst annet nettsted. Ved å legge inn notat og tagger før jeg trykker «Snap», følger det dokumentet inn i reservoaret. Knappen «Index» er en snarvei rett til dokumentoversikten min på NDLA.

Etter noen minutters bruk synes jeg det er et hendig verktøy, men det er viktig å notere og tagge umiddelbart. Reservoaret vokser fort på seg, og det viser seg at søkefunksjonen til tjenesten kun søker på tagger og titler, ikke på selve innholdet. Deling fungerer bra, dialogboksen for deling fungerer som den skal.

Begrepsbruken hos annotate.ndla.no er «Dokumenter» uavhengig av URL-er og andre dokumenter. Notering og tagging fungerer på samme måte. Fra PC og Mac får jeg lastet opp filer rett fra harddisk, det får jeg ikke til med iPad. Jeg kan bare lese, filene må lastes opp med PC/Mac. På PC/Mac kan jeg også merke hvilken som helst tekst i en lagret URL og knytte nye notater opp mot dette i etterkant. «I etterkant» får jeg ikke til med iPad foreløpig. Jeg skal oppdatere artikkelen dersom jeg finner en vei rundt dette. Standard Java-verktøyet for å annotere i dokumentene fungerer ikke på iPad. Jeg får brukt bookmarklet i nettleseren og jeg får lest innholdet som jeg legger til, og jeg får delt artikler, det er det.

Jeg stopper opp litt og tenker hvordan kan det gjøres hvis jeg kobler sammen NDLA innhold mot best practice app-er og andre iPad optimaliserte løsninger? Det strekker utover denne artikkelen å vise fram hele arbeidsflyten i alternativene. Jeg lenker derfor til egne artikler om de spesifikke app-ene.

Jeg savner frisøk på innhold, og jeg savner RSS strømmer fra arkivstrukturen på annotate.ndla.no. Fordelene RSS gir meg er at jeg deler foredlet mappeinnhold mer effektivt, – og jeg kan lese mine egne RSS strømmer på app-en Flipboard. Flipboard er en svært behagelig måte å lese og dele URL-materiale, Flipboard lar meg også dele URL-er, med kommentarer, til sosiale medier som Twitter og Facebook. Instapaper er for meg den ultimate URL-samleren, mens Evernote løser mye av øvrig dokumentbehandling. Instapaper og Evernote har både frisøk og offline lesing, samtidig som det jeg «liker» i Instapaper automatisk kobles til Evernote. Kombinasjonen av Instapaper, Evernote og Flipboard er vanskelig å overgå ved intensiv iPad bruk. (Google Reader behøves mellom Instapaper og Flipboard).

Hva med notering i de ulike web-artiklene? Denne er litt tricky å løse på en god måte. iCab Mobile har bygd inn funksjonalitet for å konvertere enkeltartikler på direkten til både PDF og ePub. Men jeg synes ikke det er en god nok løsning, det blir for mange filer å holde styr på lokalt. Jeg anbefaler iPad-skoler ebok tjenesten Zinepal.com. Det koster lite og resultatet blir bra. Da konverterer jeg passelig antall kvalitetsikrede artikler fra Instapaper til valgfritt PDF- eller ePub format. Ut kommer en fin ebok jeg kan sette passelig navn på. (På 1 mnd periode kan skolen lage så mange ebøker de vil). Hver elev kan sette sammen sine URL-bøker flere ganger gjennom et semester. Brukerterskel og kostnader med Zinepal er lav, mens gevinsten er skyhøy. Selv synes jeg URL artikler till ePub formatet gir høyest kvalitet og funksjonalitet. Jeg bruker da iBooks for notater og markeringer.

For heavy iPad bruk vil jeg nok anbefale alternative løsninger med de dedikerte «killer app-ene», typisk i 1:1 scenarioer der elevene skal bruke iPad i stedet for laptop. Dersom jeg har god tilgang til PC eller Mac kan iPad fungere flott som et mobilt supplement med NDLA bookmarklet og lesing direkte mot annotate.ndla.no. Da ser jeg ikke samme behov for alternativene.

Dersom du tror andre har nytte av denne artikkelen setter jeg stor pris på om du deler den nedenfor.

Reklamer