iOS styrker spes ped og tilpasset undervisning

Posted on 19. september 2011

5Nye rapporter forteller at iPad og iPod touch brukes med stor suksess innenfor tilpasset opplæring en rekke steder. Med iPad har utdanningssystemet fått en løsning som hjelper elever i spesialundervisning å holde tritt med klassekameratene. Mange skoler har blitt overrasket over resultatene til spesialelever med iPad, det gjelder bl.a. elever med autisme og ulike kommunikasjonslidelser. Elever som sliter med å uttrykke seg skriftlig får et allsidig verktøy i hendene for alternative måter å kommunisere og dokumentere.

I Norge har selskapet barne-apps.no laget spesialprogrammer for små barn med lærevansker. Initiativtaker Anette er selv mor til et barn med Downs syndrom. De har 3 apper i app-store og er mottakelig for tips og ideer. Ellers har Bente og Kjell Fredagsvik skrevet et blogginnlegg hvor de skriver om hvordan app-en Den lille Lesehesten må være «et funn i spesialundervisning og for den skole som driver med tilpasset opplæring». Fredagsvik-ene har mange års erfaring med tilpasset opplæring.

I USA dannes grupper som støtter bruk av iPad for mennesker med spesielle behov. SNApps4Kids er en gruppe foreldre, terapeuter, lærere, administratorer og eksperter, som deler sine erfaringer med iPad, tablets og andre touch-enheter. Gruppen sier at disse enhetene revolusjonerer livet til barn, voksne og eldre med spesielle behov.

Jeremy Brown, en lærer for autistiske elever ved en barneskole, er også moderator på Facebook-gruppen iTeach Special Education. Han mener iPad er en viktig supplerende teknologi for undervisning, tilnærmet 80 til 90 prosent av hans elever med autisme har gode resultater ved bruk av disse enhetene. Brown ser frem til hans egen skolekrets utnytter iPads til fulle i klasserommet.

Selskapet Assistive Ware står bak programvare som Infovox (gir stemme til datamaskinene for svaksynte og blinde internasjonalt). De var tidlig på banen med app-en Prologue2Go. Dette er blant app-ene i den mest seriøse enden av skalaen og det sier noe om spekteret av muligheter.

Relevante artikler:

iPad har løsning for dyslektikere
Talesyntese ut av boksen med iPad
På talefot med talegjenkjenning?
Siri revolusjonen
Siri portes til iPhone 4 og iPad 2
iPod touch som digitalt verktøy

Reklamer
Posted in: iPad i skolen