Berørings-workshop med 11 barnehager

Posted on 22. september 2011

3Høgskolen i Oslo og Senter for IKT i Utdanningen har gjennomført workshop med 11 deltakende barnehager på Rommen skole. RIKT og SNORRE data deltok med iPad lab for å gi barnehagene full valuta. Glade og fornøyde meldte barnehagene om engasjerte barn med mye tegning, matematikk og bokstavtrening, blandt annet. Høyt engasjement og mange nye erfaringer har gitt mersmak. Siste fellesdag på Rommen avsluttet arrangementet, etter at iPad-ene har vært i bruk en uke til ende.

Erling Grønlund fra RIKT ga en innføring i hvordan forholde seg til iTunes og å laste ned app-er på åpningsdagen. Deretter fikk hver av barnehagene iPad-er til utprøving en uke. Myrertoppen er den av barnehagene som har erfaring med iPad. For mange av de øvrige barnehagene var dette første gang de tok iPad i bruk. Barnehager fra Oslo og Ullensaker var representert.

Fokuset har vært på IKT, berøringsteknologi, pedagogisk og kunstnerisk praksis i barnehagen. Mellom de to workshopdagene har deltakerne prøvd ut noe av dette i egen barnehage sammen med barn. De har gjort egen erfaring med berøringsteknologi, pedagogisk og faglig bruk av IKT i barnehagen.

Avlutningsvis delte spesialpedagog Bjarne Hansen litt om Rommen skoles eget lesebrett prosjekt. Skolen har delt ut iPad-er til en klasse med 15 elever. Han sa at vi må ikke undervurdere kraften som ligger i motivasjon. Selv opplever han at iPad utvilsomt gir ekstra motivasjon til elevene. Men han understreker at det er ingen nødvendig sammenheng mellom motivasjon og læringsutbytte. Hansen har allikevel klokketro på en digital framtid med nettbrettene, hvor ebøker og andre læremidler tilgjengeliggjøres med ny og verdifull funksjonalitet. En av elevene i prosjektet, Nikolaj, fortalte at han synes skolen burde satse på nettbrett. Et av hovedpoengene hans var at han vil slippe å bære den tunge ranselen full av skolebøker.

(Bildet øverst er hentet fra IKT-senterets blogg, de øvrige bildene er fra utprøvingen i en av barnehagene).

Reklamer
Posted in: Kreativ med iPad