Gjennestad etter 1 mnd – Shaken not stirred

Posted on 29. september 2011

0Denne uka hadde jeg gleden av å besøke Gjennestad VGS bare 1 mnd etter at iPad er delt ut til alle. Det er noe nytt å gå gjennom en norsk skole hvor du ser elever mysse omkring med iPad i hendene nesten hvor du snur deg. Sammen med Apple representanter fikk jeg møte de ansatte, og det ble også en prat med noen elever. «Elevene mine produserer allerede 5 ganger mer i den daglige loggen sammenliknet med tidligere», sa en lærer. Engasjement og begeistring er hva vi møtte. Samtidig møtte vi nøktern undring fra hardbarka pedagoger som gjerne vil måle læringsutbyttet. Shaken, not stirred.

Dagens utgave av Gjennestad er en miks med svært ulike linjer og fag, fra Salg og service til Anleggsgartner. Jeg og Apple gutta fikk være med på ukentlig samling for de ansatte. Skolen setter erfaringsutveksling høyt, og lærerne veksler på å presentere erfaringer når de samles. Skolen har en 20% ressurs som driver opplæring og støtte mot personalet. På denne måten adopterer de raskt seg i mellom, og sammen med hverandre.

En fra eldre garde utbryter «mine elever har utbytte av filmer på Youtube i biologi» – med et stort smil om munnen. En annen uttrykker at hun er overrasket over hvor raskt man kommer i gang å bruke iPad som verktøy. Engelsklæreren forteller hvordan elevene hans spiller inn høytlesing og sender på mail, bl.a. elever som ikke våger høytlesing i gruppe. En annen forteller at en elev lagde og framførte en presentasjon i Keynote, og uttrykte at det var en av de beste oppgavene han har hatt «ever». Flere har begynt å blogge, både ansatte og elever. Flere ganger nevnes hvor bra det er med umiddelbarheten, størrelsen og batterikapasiteten. Borte er ventingen for å komme i gang. Elevene har ingen skjerm å gjemme seg bak, iPad-en er (fysisk) lite i veien for analogt arbeide.

En av de «hardbalne» forteller at joda, visst er det høy adopsjon omkring teknologiske muligheter. Elevene har utvilsomt et skyhøyt engasjement. Men han er ikke sikker på at det faglige utbytte blir like stort. Et viktig spørsmål å ta med videre.

Daryl Hawes fra Apple har vært med på mange 1:1 prosjekter og han liker det han ser. Han deler erfaringer med 1:1 prosjekter i USA, og peker på at dette handler mer om deling og samarbeid enn om teknologi. Menneskelige prosesser, endring. Samarbeide om å lære, hjelpe elevene til å sette informasjon inn i meningsfull kontekst. Hjelpe hverandre til mer læring. iPad er akkurat det Apple ønsker seg.. Fokus på innhold, og fokus på deling, – det handler ikke om teknologi. Det handler om å bygge kunnskap.

En mindre gruppe samtaler med oss på slutten av dagen, og vi går nærmere innpå detaljer. Skolens IT-ansvarlig, John Arne Imenes, forteller hvordan de rullet ut iPad i ren bokutlevering-stil. Klasse etter klasse fikk iPad-er og gavekort, og hver enkelt lastet ned sine app-er, og satte opp sin mailkonto. Begrepet «individual management» er noe norske IT-avdelinger kan bite merke i med en gang. Her nytter det lite å dytte ut et image slik man gjør i PC-verdenen. Personlig «device» gjelder under utrulling også. Viktig at IT-avd er synlig og bruker tid i den første fasen.

Skolen har noen tekniske utfordringer. Det er stort sett kjente problemstillinger som Fronter, fillagring, Flash og begrensning på å sende filer større enn 2MB med Gmail. Alle disse medfører smerte, og Daryl Hawes lover mer smerte gjennom året. Uansett teknologivalg vil 1:1 prosjekter medføre smerte og endring på organisasjonen. Fillagring og utveksling av store filer vet skolen at det finnes løsninger på, de har ikke rukket implementere løsningen enda. Noen lærere må benytte andre ressurser på nett enn de Flash-baserte. Heldigvis er det en snarlig løsning for Flash video.

På vei ut traff jeg noen elever og spurte hvordan de synes det fungerer med iPad. De var oppglødde og virket glad for satsingen. «Vi kommer mye raskere i gang enn med PC», sa en. «Det er gøy å jobbe med iPad», sa en annen. Etter å ha tenkt seg litt om sa en til slutt.. Det eneste jeg savner av og til er et eksternt tastatur. Så tøyset vi alle om hvordan de kunne godsnakke litt med mor eller far for et bidrag her. Gode tastaturer er en duppeditt fra 300,- kr og oppover. Gjennestad har kjøpt inn 30 stk tastaturer i en utlånsordning for å komme behovet i møte.

Her er et utvalg av blogger tilgjengelig ved skolen.

Gjennestad bloggen – ipadgjennestad.blogspot.com/
Bloggen for Anleggsgartnerne
Klasseblogg VG2 salg og service
Borghild Thems egen lærerblogg

Reklamer
Tagget:
Posted in: iPad i skolen