Evernote og sikkerhet

Posted on 13. oktober 2011

5
Fler og fler bruker Evernote i Norge. Artikkelen Evernote – arkivenes mor, er blant de mest leste artiklene på denne bloggen. Evernote er min digitale hukommelse. Informasjonen jeg legger i Evernote er søkbar, lett å strukturere, og ikke minst tilgjengelig på kryss og tvers av telefoner, nettbrett og datamaskiner. Med et såpass kraftig avhengighetsforhold er det fornuftig å se på sikkerheten. Kan jeg stole på Evernote, er dataene mine trygge?

Spørsmålene jeg har stilt meg er:

  • Vil Evernote som selskap være der i morgen?
  • Hvem eier dokumentene mine, informasjonen min?
  • Utleverer Evernote privatinformasjon for å selge reklame slik som Google og Facebook?
  • Når jeg deler informasjon over Evernote til en lukket gruppe, er det tilstrekkelig sikkert?

Evernote er et selskap i sterk medvind med gode tall og svært sterke investorer og eiere. En kikk på utviklingen viser at de i 2010 passerte 6 milioner aktive brukere, hvorav 200000 er betalende Premium-brukere. I Norge har veksten vært god i 2011, noe jeg har merket ved interessen for Evernote artiklene mine. Veksten i Norge er sammenfallende med interessen globalt. CEO Phil Libin har noen svært klare tanker om «Freemium» som forretningsmodell. En gratistjeneste må gi høy verdi til brukerne for at de skal tiltrekkes i høyt antall. Blir volumet av brukere høyt nok vil en andel betale for tilleggstjenester, så enkelt.

Evernote har dermed en enkel og transparent forretningsmodell. Hvis jeg sammenlikner med Facebook og Google er det lett å se forskjell. Evernote selger tilleggstjenester, ikke «exchange of privacy» , som de to andre. En annen interessant artikkel om world wide webs nye gullgruve problematiserer også «exchange of privacy». Jeg har betraktelig mer sans for Evernotes løsning. Freemium framfor utlevering av privatinformasjon for min del!

Phil Libin har blogget offentlig om hvem som eier dataene i Evernote. Han kaller det de tre lovene om databeskyttelse:

Dine data er dine
Dine data er beskyttet
Dine data er mobile

Han slår ettertrykkelig fast at brukerne eier alle rettigheter til sine egne data. Evernote har laget en oversiktlig side om sikkerhets-policy. Her framgår det at de bruker SSL og at jeg også kan kryptere data innen et notat med passordbeskyttelse hvis jeg har behov for ytterligere dokumentsikkerhet.

Når det gjelder deling har jeg testet bl.a. pdf-utveksling på delt mappe (kun for inviterte) til og fra iPad app. Nettbrett brukere i hver ende. Med siste versjon av Evernote kan man arbeide fritt med innhold i en delt mappe som tilhører en annen dersom eier av mappen har gitt tillatelse. Det åpner for svært effektiv utveksling av informasjon. Teknisk fungerer det strålende at en lærer inviterer sine elever til respektive delte mapper. Der kan han legge ut oppgaver. Elevene løser oppgavene og legger de tilbake som PDF. Lærer retter oppgaven i GoodReader eller en annen egnet app, hvorpå eleven kan lese vurderingen i mappen til slutt. Jeg har testet det ut og det fungerer svært godt. Jeg venter litt med å legge ut artikkelen da jeg trenger å sette meg mer inn i det norske lovverket omkring dette. En ting er å legge egen informasjon i skyen. En annen ting er å ta elevers informasjon ut i skyen. Så utgjør det kanskje en forskjell om eleven er over eller under 18 år, nettskoler og høyskoler trenger kanskje ikke ta samme hensyn som grunnskoler? Oppfølgingsartikkel kommer garantert.

Dersom du tror andre har interesse av denne artikkelen setter jeg stor pris på om du deler den. Her er andre Evernote artikler fra meg:

Evernote – arkivenes mor
Evernote peek – test deg selv smartere
Evernote webclipper på iOS
Vurdering med Evernote-deling og iPad

Reklamer