Siri portes til iPhone 4 og iPad 2

Posted on 18. oktober 2011

2Siri er taleforståelse og ikke talegjenkjenning. Taleforståelse strekker seg _langt_ utover talegjenkjenning. Siri _taleforståelse_ er portet til iPhone 4, og det er ingen tekniske hindere for å bruke Siri på iPhone 4, iPad 2 eller iPod touch. Det har hersket litt uklarhet de siste ukene, men 9to5Mac har nå dokumentert muligheten sammen med en utvikler.

Mats Staugaard på iPod1.no gir en god forklaring på Siris taleforståelse i sin test av iPhone 4S. Han gir følgende eksempel på Siri sin evne til å tolke og forstå kontekst:

Mats: «Set an alarm for 10 PM tomorrow»
Siri: «I’ve set an alarm for 10 PM tomorrow»
Mats: «Remind me 30 minutues before»
Siri: «I’ve set an reminder 30 minutes before»
Mats: «Cancel the alarm»
Siri: «I’ve canceled the alarm»

De to siste spm nevner ikke det første, allikevel forstår Siri hva som menes. Ikke bare forstås kontekst og rekkefølge i en slik samtale, formuleringene kunne vært helt annerledes, resultatet blir det samme. Mats sier:

    Det er denne forståelsen av kontekst og naturlige forespørsler som er interessant og det er dette som virkelig gjør at Siri blir naturlig og imponerer oss.

Det er derfor svært gledelig at Siri blir tilgjengelig i bred skala framover. Tenk hvilket pedagogisk verktøy vesle iPod touch blir med Siri. iPod toch koster under 1200,- kr pr stk til skoler. Hvilket verktøy blir Siri for svaksynte og blinde, alle med lese- og skrivevansker, individuell tilpasning av kommunikasjon og læring? Jeg tror du aner noe av det samme som jeg.

I bilen om morgenen har jeg lagt meg til en ny vane. Jeg leser inn dagens agenda i Nuance app-en Dragon på iPhone og mailer til meg selv. Dragon er gratis og finnes også for iPad. Nuance er språkgjenkjennings-teknologien som brukes i Siri. Det blir ca 80% treff på norsk foreløpig selv når jeg snakker så tydelig jeg kan. Det er allikevel nyttig for meg, selv om det helt klart er ytterligere rom for forbedringer. Dagens påminnelser ligger i innboksen når jeg kommer på kontoret eller starter dagens gjøremål. Med Siri ville alt havnet rett i kalenderen, med invitasjoner til andre involverte osv.. Siri blir en revolusjon også for meg.

Se også artiklene:

Siri revolusjonen
iPad styrker spes ped og tilpasset undervisning.
På talefot med talegjenkjenning
iPod Touch som digitalt verktøy
.

Reklamer