Vurdering med Evernote-deling og iPad

Posted on 23. oktober 2011

0Det er lærers lodd å distribuere oppgaver, ta i mot innlevering, deretter levere oppgavene ferdig vurdert. Det er _mye_ logistikk, det vet alle som har prøvd. Jeg har sett på en løsning som forenkler spesielt med tanke på nettbrett i hver ende, både hos elev og lærer. Å dele mapper fra lærers Evernote konto er effektivt og enkelt.

Oppdatering 15.05.2012. RIKT har lansert samarbeidsplattformen Connect og der løses innlevering av oppgaver og distribuering av vurderinger enkelt for brukerne. Jeg vil anbefale alle skoler som satser på læringsbrett å se nærmere på Connect.

Denne guiden er for lærere i videregående skole og oppover. I artikkelen Evernote og sikkerhet nevnes både at deling i Evernote er sikkert nok, men at det er problemer knyttet til slik deling i grunnskolen. Sistnevnte kan ikke anbefales da personvernhensyn legger begrensninger. IKT senteret har lagt ut en guide om Cloud Computing som jeg har valgt å lytte til. Det spesifikke juridiske problemet er at serverne til Evernote ligger utenfor EUs jurisdinksjon og personvernet til mindreårige blir da en prinsippiell sak. Da er det nevnt og jeg kan gå videre.

I tillegg til nettbrettet bør lærer ha Evernote installert på PC/Mac for å synke et par ganger i uka. Da får man lokal backup av de delte mappene fra skyen, og sikkerheten økes ytterligere. Det er greit å ta høyde for worst case scenarios. You never know..

Guide for effektiv Evernote deling:

For at du skal ha nødvendig funksjonalitet må du ha Premium Evernote konto, det koster i overkant av 100 kr i året så lenge du er medlem av en undervisningsinstitusjon. Premium konto gir deg også mange andre fordeler enn selve delingen, noe du kan lese om i artikkelen Evernote – arkivenes mor. Det kan du ta som en bonus.

Eleven må på sin side opprette egen gratis Evernote konto.

På nettbrettet bør det ligge f.eks GoodReader- i tillegg til Evernote App-en. Jeg anbefaler at elevene leverer oppgaver i PDF-format. Både iWorks pakke, Pen and Paper, og tankekart app-ene støtter eksport til PDF. Det lager svært god funksjonalitet i vurderingsarbeidet. Dessuten er det svært kort vei fra lærers ferdige vurdering i GoodReader til den delte mappa i Evernote app-en. Arbeidsflyten blir optimal.

Husk å sette «Author» i Options i GoodReader. Det ser proffere ut når navnet ditt er med automatisk på alle dine vurderinger.

1. Opprett Notebook stack.

Dette gjøres på PC/Mac.
Velg «rename» for å skrive klassenavnet på stack-en. det gjør det lettere for deg i ettertid. (Klassens mappe som modermappe. Dra og slipp elevmapper opp i modermappa)

2. Opprett delt redigerbar Notebook for hver elev.

Legg hver elevmappe i stack-en ved å dra og slippe elevmappa i modermappa. Deretter deler du den med respektiv elev. Eleven inviteres samtidig som du deler mappa, du skriver bare inn elevens mailadresse når du oppretter deling. Husk og tilllate redigering i mappa (kryss av for «modify»).

Eleven bør sette lærers navn på delt mappe for å skille mellom ulike lærermapper.

3. Eleven leverer inn oppgave i PDF-format ved å legge den i lærers delte mappe.

Unngå mail ved innlevering til lærer. Det er bedre at elevene lagrer rett i lærers mappe. Det sparer lærer for _mye_ mailhåndtering og manuell flytting av filer.

4. Lærer leser og retter oppgaver enklest via Evernote app i kombinasjon med GoodReader. Velg «Open in» (velg GoodReader) og gjør selve vurderingen. For instruksjoner omkring GoodReader les artikkelen Licence to learn.
Når du er ferdig med vurderingen, gå til eksport nederst til høyre i GoodReader, «Open in», deretter «Flatten annotations», og velg Evernote. Lagre i den respektive elevs mappe.

5. Hvis ønskelig kan lærer gi tilgang til foreldre og til andre lærere på aktuelle mapper.

6. Dersom elevoppgaver skal synliggjøres og deles for hele klassen kan du f.eks gjøre slik:

Opprett en fellesmappe hvor du inviterer alle, og kopier inn aktuelle notater. Gi kun lesetilgang.

Dersom du tror andre har interesse av denne artikkelen setter jeg stor pris på om du deler den. Her er andre Evernote artikler fra meg:

Evernote – arkivenes mor
Evernote peek – test deg selv smartere
Evernote webclipper på iOS
Evernote og sikkerhet

Reklamer
Posted in: iPad i skolen