Spørsmål til «ABC i personvern»

Posted on 27. oktober 2011

10DropBox, iCloud, Microsoft Sky, Evernote, Google apps, Adobe sky, Facebook og Google+ er noen av skytjenestene som er aktuelle for oss nordmenn. Selv har jeg skrevet litt om Evernote og sikkerhet, og jeg har ikke kunnet anbefale grunnskoler å bruke delingsfunksjonen til vurdering av elevoppgaver grunnet juridiske føringer. Men så har jeg lest «ABC i personvern» fra Senter for IKT i utdanningen. Er det allikevel åpning for dette?

Personopplysningsloven er ikke å kimse av, og det er mange som er i villrede i fht hvordan forholde seg til skytjenester i grunnskolen. Temaet er stort og det er flere juridiske implikasjoner. ABC i personvern bidrar til å gjøre en del ting litt klarere. Men det er noen spørsmål som blir liggende litt i mellom. Jeg er ingen sikkerhetsekspert så jeg tenker at ved å stille spørsmålene her kan jeg få tilbakemelding og debatt med andre. Det er spørsmålene som er interessante, det er de som driver oss videre. Så er det også viktig å forsøke forme noen svar. Handlingslammelse, eller motsatt, ignorering av regelverket, er ikke gode posisjoner for skolene og andre liknende organisasjoner.

ABC i personvern skiller mellom sensitive- og alminnelige personopplysninger. Mitt første spørsmål har å gjøre med elevprestasjoner som en finner i elevoppgaver og vurderinger av elever. Er elevprestasjoner sensitiv informasjon? I eksemplene vedlagt finner ikke jeg at dette er entydig. Jeg fornemmer at det ligger nærmere sensitiv enn motsatt. Det er min ryggmargsrefleks, men jeg er ikke sikker. Noen som har synspunkter på dette?

Mitt neste spørsmål er i sammenheng med servere som ligger utenfor EUs jurisdinksjon. Veiledningen er i utgangspunktet klar på at man ikke kan benytte skytjenester som har servere utenfor EU overfor mindreårige. Allikevel åpnes det for unntak der det innhentes tillatelse, ref fotnote 30. Hva betyr dette i praksis? Kan det sammenliknes med hvordan grunnskoler innhenter tillatelse til å publisere bilder av elever?

Er det slik at Evernote kan brukes til vurdering av elevoppgaver også i grunnskolen dersom skolen innhenter tillatelse? Hva slags tillatelse kreves i så fall?

Mitt siste spørsmål har å gjøre med forretningsmodellen til skyleverandøren å gjøre. Jeg har flere ganger hevdet at Google og Facebook driver med Exchange of privacy. De har en grunnleggende målsetting om å selge privatinformasjon for å få reklameinntekter. Gjør det egentlig noen forskjell om en slik forretningsmodell ligger i bunnen? Jeg har drøftet dette med bloggeren Odin Nøsen ved flere anledninger. Han har påvist at Googles avtaleverk er relativt godt. I hht ABC i personvern er det tilstrekkelig å skaffe en god avtale og påse at avtalen blir fulgt. Hvordan er det mulig å følge opp dette i fht Google?

Jeg forsøker ha en åpen innstilling til spørsmålene. Jeg håper at jeg selv lærer noe gjennom dialog og debatt. Jeg tror fler enn meg er opptatt av temaet.

Andre artikler:

Evernote og sikkerhet
iCloud den syvende himmel?
Vurdering med Evernote-deling og iPad
Apple og Goole – to ulike forretningsmodeller
Når vil Android hamle opp med iPad
Evernote – arkivenes mor

Reklamer
Posted in: iPad i skolen