Ja til elev-filming i skolen!

Posted on 1. november 2011

0Jeg har nettopp skrevet om iPod touch som digitalt verktøy, og at Croftholmen VGS lar elever filme sine arbeidsprosesser. Så møter jeg ei fantastisk dame som snakker om det samme i dag, Helen Johnsen, rektor ved Flitch Green Academy. Hun viste fram pedagogisk filmpraksis med iPod touch i små- og mellomtrinn ved sin skole. I lunsjen fikk jeg en samtale med henne og hun har fått meg til å se noe jeg ikke så tidligere.

Hun forteller meg at med egne filmsnutter får elevene hjelp til å artikulere sine tanker, de får umiddelbar feedback, og de kan reflektere over sitt læringsarbeid på en annen måte.

Å se seg selv kommunisere og artikulere på film setter i gang viktige prosesser. Ferdigheter som henger sammen med faktiske «Life skills». Alt basert på at elevene får lov å uttrykke seg gjennom film, de filmer hverandre i smågrupper. Film gir elevene gode prosesser for:

  • Å artikulere sine tanker
  • Umiddelbar feedback
  • Refleksjon omkring egen læring

Hun forklarer at en elev må kunne artikulere sine tanker for å kunne skrive ned tankene. Slik er det for alle, men vi voksne har lett for å glemme hvilken terskel det er å skrive. Feedback og refleksjon kommer som bonus når eleven ser seg selv på film. Sammen utgjør dette et trekløver som har høy verdi for utviklingen av eleven, og utvikling av elevens læringsarbeid.

Helen understreker hvor viktig det er at vi tør slippe løs kreativ læring og hun er overrasket selv over hvor stor kraft som ligger i dette. iPod touch har vært et viktig verktøy for skolen for å tilgjengeliggjøre elev-filming. Formatet er svært gunstig, og teknologien er ingen terskel. Det er bare å sette i gang. «Vi bare bruker teknologien», sier hun. Vi produserer, men vi forstår ikke det tekniske. Det trenger vi ikke. Her kan du lese mer om Flitch Geen Academy.

Møtet med Helen kom i stand på Apple iPad event i Oslo for grunnskolene, og jeg var der sammen med svært mange andre. Alle fikk vi gleden av å se de mange eksemplene som Helen viste fram. I flere av foredragene gikk det igjen hvor enkelt det er å lage film med iPod touch eller iPhone. Disse er identisk i bruk. Erling Grønlund fra RIKT viste fram film som han hadde laget i kombinasjone med iPhone og iPad. Selve klippene filmes med iPhone, mens redigeringen foregår på iPad i iMovie. Overføringen skjer trådløst med app-en Photosync. Prosessen er slik:

  • Filme med iPhone eller iPod touch
  • Overføre klippene trådløst til iPad
  • Redigere på iPad i iMovie

Andre artikler:

iStopMotion endelig til iPad
Gøy å lage film med iPad 2
iPod touch som digitalt verktøy

Reklamer
Posted in: iPad i skolen