Erfaringer med iPad i Kunst og håndverk

Posted on 13. november 2011

0iPad hjelper elever å eksperimentere og utvikle sine ferdigheter i et trygt miljø, hvor de opplever mestring og får økt selvtillit i sitt arbeide. «Angre»-funksjonen er veldig viktig fordi den gir endeløse muligheter for eksperimentering. Kunst og håndverk lærer Jenny Oakley formidler erfaringer med iPad fra en skole som har hatt iPad til alle elever i over et år. Hun har svært gode erfaringer med å bruke iPad i kunst og håndverk, ikke som erstatning til tradisjonelle analoge metoder, men som et berikende tillegg.

Jenny fikk iPad i mai 2010, og hun lever det hun lærer. Helt fra starten har hun delt sine arbeider på Flicker. Jeg har oversatt et intervju fra iPadcreative.com

I starten var det en del frykt ved vår skole omkring å frislippe elever på internett med alt det negative innhold som finnes der. Jeg utforsket temaet ved å sammenlikne med kunnskapens tre fra Edens hage, at elevene får tilgang til dette gjennom iPad. Dannelse bør handle om å utfordre elevene til å gjøre gode valg i sin kunnskapsbygging, og å guide dem etterhvert som de navigerer på internett. Det må handle om mer enn forbud, – de skal forberedes for hva de må takle også i sitt voksne liv.

«Box of delights» ble også malt ut fra temaet. Det viser en jente som åpner en eske, ut strømmer lys og alskens herligheter. Det er en referanse til Pandoras eske, men ettersom den inneholder mørke ville jeg ikke bruke den i tittelen. Hva som kommer ut av den digitale esken kan være godt eller ondt, det avhenger av brukeren.

Å male med iPad

Jeg elsker å bruke iPad til å male, og jeg føler det har åpnet opp en helt ny verden av kreativitet for meg. Jeg hadde egentlig ikke gjort mye egne kunstverk før jeg fikk iPad i mai 2010. Plutselig ble barrierer som tid, materialer, plass og «lampefeber», tatt bort. Jeg ble «aktivert». Jeg kunne male hvor som helst og når som helst – Jeg trengte ikke et stort område for å arbeide eller bruke masse penger for å komme i fart og finne min «nisje».

Heller ikke har jeg satt av store blokker med tid som, for å være ærlig, er noe jeg ikke har. – Jeg har malt på bussen, før jeg sovnet, i mitt klasserom mens elevene jobbet, eller mens jeg ventet på legetime. Det var heller ingen kostnad knyttet til å mislykkes – det var så lett å prøve ut ting og eksperimentere. Jeg trykker «angre» og gjør om anlegget, og det er endeløst med lerret og materialer tilgjengelig.

På grunn av størrelse og mobilitet, og umiddelbarheten i mediet, trengte jeg ikke vise skisser til noen før jeg var fornøyd. Mine favoritt male-apps er ArtRage, Brushes, Typedrawing samt Moodboard for kladdeboka mi.

Maleri på lerret med iPad og digitale medier er bare en annen gren av kunsten – det er verken mer eller mindre viktig enn tradisjonelle metoder, det er bare annerledes. Det krever samme kreativitet, fantasi og nivå av ferdigheter for å manipulere media og utvikle arbeid, som med tradisjonelle materialer. Det er et annet medie med ulike nyanser, teknikker, muligheter og begrensninger.

Bruk av iPad med elever

Å lage kunstverk på iPad med elever er svært vellykket. Det gir et trygt, strukturert miljø, der det å eksperimentere og utvikle sine ferdigheter, selvtillit og kreativitet, tar bort «lampefeberen». «Angre»-funksjonen er veldig viktig fordi den gir endeløse muligheter for eksperimentering, og dermed forbedring. Jeg har funnet at ferdigheter og kreativitet som utvikles på iPad er overførbare til tradisjonelle materialer. – Elevene har mer selvtillit og er mer villige til å prøve.

Den økte forventningen om mestring gjør dem i stand til å strekke seg lenger. Dette øker deres selvtillit ytterligere og oppmuntrer dem til å prøve hardere.

iStopMotion Endelig til iPad
Kreativ med nettbrett 1 – bilde
30 iPad kunstverk på 30 dager
Personlig læringteknologi – en kikk på 1:1
iPad vil reformere IKT og pedagogikk

Tagget: , , ,