Test av Fruity Loops Studio mobile

Posted on 23. november 2011

0Fruity Loops har gjort det bra som musikkverktøy for PC. Derfor er det spennende at de kastet seg på iOS bølgen i sommer. Jeg har testet app-en som etter min mening er den mest interessante sequenseren akkurat nå. Fruity Loops nyter godt av at Apple droppet MIDI redigering i GarageBand for iOS. Her er svar på tiltale med en like brukervennlig app! FL mobile støtter dessuten virtuell MIDI som gjør at jeg kan spille andre synth app-er i bakgrunnen. På én og samme iPad! Dette øker funksjonaliteten så kraftig at jeg blir yr av glede. Endelig noe som likner «ordentlig» sequenser, i min egen håndflate:)

På fotomontasjen ovenfor (gjort på iPad) ser du Nlog Pro synth til venstre og FL mobile til høyre. App-ene koster henholdsvis 105,- og 140,- kr. Nlog Pro er blant de beste synthene til iOS, og den fungerer helt strålende i MIDI samspill over virtuell MIDI. Nlog Pro og den billigere iPhone versjonen «MIDI synth» låter som de _dyreste_ analoge synthene du har hørt. Det er med et stort smil om munnen jeg bytter ut en kjedelig intern fløyte med heftig Nlog Pro «luksus». Det er som å sette et lass steroider på lydmulighetene mine. Det er ikke mange synther som har fullgod støtte for virtuell MIDI enda. Nlog og MIDI synth viser hva som kommer. Nedenfor ser du at jeg må velge #Track på utgående MIDI. Hvert spornummer tilsvarer da samme utgående MIDI kanal i Fruity Loops. Enkelt og oversiktlig. Jeg kjører NLog Pro på spor 2 (MIDI kanal 2) og MIDI synth på spor 6 (MIDI kanal 6). FL mobile lar meg dra ned interninstrumentet med volumkontroll nederst til høyre når jeg har aktivert det aktuelle sporet. Tro meg.. du vil ikke ha billig fløytelyd ved sidan av NLog «creme fraiche».

FL mobile har greie zoom-løsninger som gjør det enkelt å redigere MIDI signaler. Den gir langt på vei det jeg foventer av redigeringsmuligheter, jeg endrer tonehøyde, tonelengde, tonevolum, kvantifiserer osv. Det mangler mulighet for kvantifisering på shuffle verdier(?), noe utviklerne lover i versjon 1.3 eller 1.4. Se nedenfor hva som forventes om kort tid.

Effekter og automasjon av effekter ligger inne og det er utrolig enkelt å legge inn automatisert low-pass filter på eget spor. Det er bare å sette i record og bevege seg på den virtuelle firkanten. En svakhet ved effektdelen er at den er global foreløpig. Jeg kan velge om de enkelt sporene skal ha de globale effektene eller ikke. Jeg gleder meg til hvert spor kan få sine individuelle tilpsninger. Dette er på todo lista til utviklerne og vil komme lenger fram. Inntil da er jeg allikevel glad for å involvere effekter selv om jeg savner ytterliger tilpasningsmuligheter.

Virtuell MIDI – Hvilke app-er støtter dette nå?

Virtuell MIDI bygger på CoreMIDI løsningen i iOS i kombinasjon med at Apple har lagt inn bakgrunnsaudio på tvers av sitt «sandbox» prinsipp. Nettstedet iOS musician vedlikeholder liste for støttede app-er. Synthopia har en svært velskrevet artikkel om best practice for MIDI på iOS plattformen. Det er et initiativ som heter Open Music App Collaboration som søker å ta iOS plattformen lengst mulig. Utviklerne som er aktive der er bla fra Sonoma, Soundprism, NLog Pro, MoDrum og StepPolyArp. De legger ned betydelig innsats for at plattformen skal modnes ytterligere. Det er bare å takke og bukke.

FL mobile og Music Studio – to brødre som ikke er brødre

Det slår meg at UI og effekter er svært likt Music Studio fra Xewton. På forumet erkjenner Fruity Loops at de har fått hjelp av utviklerne hos Xewton, men at det også er en del forskjeller. Jeg skal ikke gå inn på alle detaljene her. Men jeg skjønner godt at Alexander Gross hos Xewton valgte å hjelpe Fruity Loops. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg selv har bladd forbi Music Studio og tenkt at den der ser litt amatørmessig ut, jeg venter litt med den. Jeg testet free-versjon og fikk bekreftet at det låt litt Casio 80 talls av demolåtene. Med Fruity Loops som lokomotiv får Alexander god hjelp med større utbredelse.

Selv om det er mange likheter er det også mange forskjeller. For meg framstår FL mobile som mer helstøpt enn Music Studio. Men det er helt ålreit at jeg kjenner UI og arbeidsflyt dersom jeg senere vil bruke Music Studio. Om det blir nødvendig er ikke helt sikkert ettersom FL mobile har en ganske fin todo liste. Audio ligger på den listen. Individuell tilpasning av effekter på ulike spor også. Allerede neste versjon – versjon 1.3 kan skilte med en god del oppgraderinger:

– SoundCloud export
– Scrolle forbedringer
– CoreMIDI forbedringer
– Ytelses forbedringer
– User drumkit creation
– AudioPaste
– AAC (.m4a) export

og muligens shuffle kvantifisering (som nevnt).

Drumkit creation, export- og audiopaste er forbedringene jeg selv ser mest fram til. Akkurat nå er FL mobile veldig mye avhengig av desktop versjon for å få ferdigforedlet ideer. Det er forsåvidt helt samme forretningsstrategi som Apple har med GarageBand. Eksport i GB er helt krise unntatt mot desktop versjonen. Lock-in er neppe den løsningen som trekker flest musikere på sikt. Ved å åpne opp noe tror jeg produktene vil nå lenger ut. Apple taper allerede stort terreng i musikkbransjen. Apropos.. FL mobile kommer til Android.. Det antar jeg min venn på vestlandet, Odin Nøsen, ikke er lei seg for.

Avslutningsvis

Hvis jeg skal være kritisk til UI vil jeg påpeke to ting. Jeg ønsker meg zooming med 2 fingre og jeg ønsker mulighet for å flytte spor. Dette er løst i andre applikasjoner og jeg antar da det er mulig å løse også i denne app-en.

Produktet er helt klart i en tidlig fase, men allikevel mener jeg det er den beste sequenseren til iOS plattformen allerede. Når jeg ser hva de har fått til blir jeg imponert. Når jeg ser hva som ligger i pipen videre blir jeg glad. Jeg lurer på hva Apple gjør med GarageBand etterhvert som Fruity Loops utvikler seg videre. Her har GB rett og slett en overmann og kan ikke lene seg bakover på tidligere suksess.

Standarden heves fra halvår til halvår for hva som er mulig å gjøre på iOS plattformen. Den mobile plattformen for å lage musikk vil antakelig vokse seg svært stor. Det er rimelig å anta at også andre produsenter som Avid og Steinberg henger seg på. Det burde de hvis de har ønske om å beholde markedsandeler.

Andre artikler:

AudioCopy på iPad
Ulike måter å bruke iPad i musikkfaget
Begreper i musikkproduksjon
Musikkproduksjon på iPad – det rocker!
Kreativ med nettbrett 2 – Lyd
iPod touch som digitalt verktøy

Reklamer
Posted in: Kreativ med iPad