RIKT lanserer program for musikklærere

Posted on 9. januar 2012

0RIKT lanserer opplæringsprogram for musikklærere på iOS plattform. Målet med programmet er å istandsette lærere slik at skoler og kommuner kan levere digitale ferdigheter i musikkfaget. Tidligere har jeg nevnt hvordan Skedsmo kommune tar grep i musikkfaget og mottar bistand fra RIKT i et kompetansehevingsprogram. Her deler jeg mer om innholdet i dette opplæringsprogrammet som nå tilbys alle kommuner og skoler.

Lærerfokus og gruppa som ressurs

Det er den alminnelige musikklærer som er i sentrum for opplæringen. Bruk av ulike instrumenter, og evnt egne instrumenter, er en viktig bit av opplegget. Gruppa brukes som ressurs.

Musisering

Musisering og samspill flettes inn i alt som gjøres. Alle jobber med hver sin iPad med aktuelle app-er og tilbehør. iPad brukes som digitalt verktøy og alminnelige musikkinstrumenter kobles til. Alle har tilgang på hodetelefoner. Lærerne går ut av komfortsonen, leker og improviserer. De skal få elevene til å gjøre dette senere, og må «gjøre selv». Mange utfordres, og vi etterstrever derfor et trygt og godt læringsmiljø.

Bruke iPad som musikalsk kladdebok

Å uttrykke seg musikalsk, og å bruke iPad som musikalsk kladdebok, er overordnede temaer. En kladdebok er å ta vare på ideer, utforske og foredle. Å gjøre opptak er i denne sammenheng del av en muntlig uttrykksform i musikkfaget.

Bruke iPad i foredling av musikalske ideer

Det å videreutvikle og foredle musikalske ideer er et håndverk. Opplæringen ser inn i denne verdenen og gir en gjennomarbeidet metodisk tilnærming. RIKTs medarbeidere har bakgrunn både fra skole og fra musikkproduksjon. Gjennom programmet vil lærerne trenes i å bruke verktøy på iPad innenfor terskler tilpasset grunnskolen.

Trene

Trening og oppgaver er kritisk for å skape mestring/endring.

Bruke ulike verktøy på iPad

Deltakerne blir kjent med ulike verktøy som på forskjellige måter gir mulighet for å uttrykke seg musikalsk.

Samspill

Et par samlinger dedikeres til samspill. Her jobbes det i grupper på 4-5 med ulik besetning og ulike genre. Mangfold oppmuntres innenfor trygge og tydelige rammer.

Bredde

Ulike musikkgenre, og ulike instrumenter skal ha plass. Vi favner bredde, samtidig som det gis muligheter for avansert bruk.

Kompetansehevingsprogrammet er et samarbeid mellom RIKT og Eldar Skjørten ved Musikkpedagogikk.no Skoler og kommuner som er interessert i mer informasjon tar kontakt med:

jan@rikt.net

Reklamer