Bring Your Own Device til skolen?

Posted on 7. juni 2012

16Bring your own device (BYOD) eksploderer i næringslivet. Fler og fler IT-avdelinger ruster opp for å tilrettelegge for BYOD, og det er ikke fordi bedriftene ikke har råd til å kjøpe utstyr selv. Kravet kommer dels fra de ansatte. – «Skal jeg jobbe i denne virksomheten skal jeg bruke mitt eget utstyr, på min egen måte». Dette i kontrast til et firkantet standardoppsett fra IT-avdelingen. Delaktig i utviklingen er nye mobile plattformer som smart telefoner og nettbrett. Svært mange hjem har nå iPad i huset som ungene bruker på fritiden. Er det vinn-vinn at elevene kan ta med familiens iPad til skolen? Hva slags muligheter og trusler aktualiseres?

Flere enheter tilgjengelig for flere

Såvisst høres det attraktivt ut at skolen får tilgang til mer utstyr over natta. Ved at noen elever har eget utstyr blir det færre å fordele egen maskinpool på. Klar og enkel logikk. Flere enheter i hus gir høyere tilgjengelighet for flere. Flere trådløse enheter vil også stille høyere krav til trådløst nett. I tilfeller med apper som ikke krever nett er ikke dette så viktig. Det er mange læringsstøttende aktiviteter på en iPad som ikke krever nett. Men en kommer ikke utenom at behovet for kommunikasjon og fildeling vil vokse i takt med flere enheter.

Apper og eBøker

Selve enheten er jo en ting. Men en annen ting er apper for læringsproduksjon. En kan jo ikke kreve at hjemmene skal betale for læringsinnhold?

Dette er løsbart gjennom at App store åpner for flere kontoer. Sentral iTunes konto hvor skolen har kjøpt apper med gavekort har ingen kredittkortinformasjon, og er følgelig ufarlig å bruke på BYOD enheter. Teknologien åpner for dette. Når volumlisens ordningen kommer kan skolen dele ut kode for hver app til BYOD enhetene.

Vedlikehold

Vedlikehold på BYOD enhetene tilfaller hjemmene. Skolens oppgave er å gjøre tilgjengelig læringsinnhold.

Mange av elevene som har iPad hjemme forteller at de surfer og spiller med iPad. De har konsumert med iPad, men de har ikke produsert. Da er det flott at skolen kan vise vei og lære elevene hvordan iPad kan brukes for å produsere. Det er en vinn-vinn situasjon mellom skolen og hjemmene.

Mulighet for deling og samarbeid

Her har skolene en utfordring. Mens Odin Nøsen og andre forkjempere mener Google er svaret for skolene, mener jeg at løsninger som ligger nærmere skolen er å foretrekke. Jeg har vært med på å utvikle en slik løsning selv i RIKT, den heter Connect. Jeg vet at med løsninger som Connect får skolene en smart sosial infrastruktur, som gjør at de blir mindre avhengig av kommunens egen IT avd. Connect er bygget med kryssplattform støtte med spesielt fokus på de nye mobile plattformene. I RIKT benytter vi løsningen for våre egne lagrings- og samarbeidsbehov. «Vi lever hva vi lærer».

Skjev fordeling?

Stopp og en halv… Skal vi få A og B elever nå? Noen som får fri tilgang med medbragt BYOD, mens andre får delvis tilgang? Kan vi leve med slik skjev fordeling?

Ingen kommer lettvint forbi problemstillingen. Samtidig kan jeg heller ikke slippe idealet om mer læringsstøttende aktivitet for flere. Jeg presses opp i et hjørne hvor jeg må ta stilling mellom flere onder. Slik jeg tenker kan noe av dette demmes opp med god klasseledelse. BYOD enheter skal ikke brukes uhemmet til enhver tid. Det skal være læreren som bestemmer når IKT kan brukes og ikke. Senter for IKT har satt ord på hvorfor klasseledelse i fht IKT er strengt nødvendig.

Nedenfor kan du lese om en skole i Sør-Trøndelag som har gått inn på et samarbeid med foreldrene, hvor man er blitt enig om hvordan BYOD enhetene skal brukes og fordeles. Jeg tror dette er veien for at BYOD skal bli et løft for alle og ikke bare noen. Jeg tenker å publisere litt innhold fra slike samarbeidsavtaler mellom hjem/skole etterhvert som jeg får bedre overblikk. Dersom skole/hjem får til fornuftige avtaler som fremmer godt samarbeid om læring, ser jeg optimistisk på BYOD som ressurs i læringsabeidet framover. Man trenger ikke la seg stoppe av dårlig kommuneøkonomi, – man kan løse utfordringene på grasrota.

Vil bidra til å løfte alle

Jeg møtte nylig to lærere fra en grunnskole i Sør-Trøndelag. De kom ens ærend til RIKT for et heldagskurs. De to damene har kun 4 stk iPader tilgjengelig i skolens egen regi, mens med BYOD økes antallet til ca 15 stk. Skolen og foreldrene har gjort en prosess sammen, de gjør dette fra og med august 2012. Initiativet til BYOD kom opprinnelig fra en av foreldrene. Jeg har sjelden hatt så motiverte kursdeltakere som disse to damene. De produserte så det sprutet gjennom dagen, og jeg har stor tro på prosjektet deres.

God ide?

BYOD er rett og slett en god ide. Det blir mer læringsstøttende aktiviteter for flere. Teknologien legger tilrette for at skolen betaler for læringsinnhold.
Det behøves definitivt klasseledelse, det behøves trådløst nettverk som tåler påkjenningen, – og det behøves definitivt samarbeids- og fildelingsløsning som møter behovene. Men gevinstene er klart fler enn truslene.

Noen som vil la seg utfordre?

Jeg bistår gjerne en kommune eller skole med lite penger i en BYOD tilnærming. Et forsøk i en klasse på mellomtrinn eller ungdomstrinn. Jeg ser for meg en prosess med prosjektering, foreldremøte(r), nødvendig prosjektbeskrivelse og forankring, – og deretter implementering. Finnes det flere der ute med motivasjon til å prøve dette?

Flere artikler:

Personlig læringsverktøy for grunnskolene nå!
RIKT lanserer løsning for økt samarbeid og fildeling med iPad

20120607-193533.jpg

Reklamer