Hvorfor er iPad bedre enn laptop i skolen?

Posted on 30. juni 2012

12I dag har jeg oppdatert en av mine mest leste artikler kraftig. iPad er nemlig laptop killer! Fler og fler hiver seg på, fra småtrinn til høgskoler. (Oppdatert 18.02.13) Det er nå rundt regnet 250 klassesett med iPad ute i norske skoler og takten er sterkt økende*. Mange skoler velger nå iPad i stedet for laptop, og jungelordet går om mer elevsentrert undervisning og høyere engasjement.

Presseoppslagene har vært mange for vellykkede iPad satsinger. Senest skrev Østlandets Blad om Vestby kommunes iPad satsing. I januar skrev Romsdals budstikke om satsingen på Haukås skole i Fræna, oppunder jul skrev en annen lokalavis om satsingen på Tynset barneskole. I høst skrev Telemark arbeiderblad om satsingen på Stathelle barneskole, og i sommer skrev Romerikets Blad om musikkprosjektet i Skedsmo kommune. Skedsmo løfter musikkfaget med 15 stk iPad på musikkrommet på hver av de 15 skolene. Lokalaviser og riksaviser har bladd opp historier på rekke og rad. Det mysser av grunnskoler og videregående skoler som har kastet seg på toget.

Hva sier skolene?

Tidsbesparelse hører jeg konstant. Vi sparer så mye tid og det er mye større sømløshet mellom digitalt/analogt arbeid. Det er langt bedre muligheter for kreativ utfoldelse sier andre, både innenfor språk, matematikk og kunstfag. Dessuten produserer alle elevene mer tekst! _Alle_ produserer mer. Det er stikk i strid med spådommene for 2 år siden. Det er umulig å produsere uten å ha et tastatur sa mange… Pipa har fått en annen lyd!

Stathelle barneskole opplever i tillegg at iPad løfter de svake elevene. De slipper ta elever ut av klasserommet for spesialundervisning, alt kan nå løses i klasserommet.

Hva sier It-avdelingen?

iPadene har oppetid som de dyreste business class maskiner. Her er hva IT-direktøren hos Sonans sier om iPad etter 1 år (Sonans er Norges største aktør innenfor private videregående skoler):

– «iOS er en driftssikker plattform. Ingen tilfeller av dokumenter som har gått tapt, systemkræsj eller noe annen ustabilitet.»
– «Ingen hardware-problemer, men et par knuste skjermer»

Hva sier forskningen?

16. januar 2013 gjesteforeleser Isa Jahnke på Institutt for lærerutdanningen (Oslo). Hun har hatt forskerteam på noen av de store prosjektene i Skandinavia siste året. Hun sier bl.a. dette:

«…vi har indikatorer som viser at iPad kan forbedre samarbeidslæringen betydelig. Selv når didaktisk tilnærming hos lærerne ikke er klart definert mot læringsmålene kan bruk av iPad fortsatt gi gevinst… Men det er også empiriske bevis for at bruk av iPad kan redusere didaktisk design og redusere læringsopplevelsene».

Andrea A. Gasparini og Alma L. Culén fra Universitetet i Oslo har skrevet artikkel fra sin forskning ved Sonans VGS i Bergen. De fant bl.a. at iPad var definert som et så tydelig læringsverktøy at elevene valgte å ikke bruke iPad i særlig grad til fritidssysler.

Av dette kan man utlede at dersom pedagogisk implementering er tydelig vil det i høy grad påvirke elevens forhold til brettet. Læring eller underholdning?

(Jeg har tilgang til artikkelen og fått tillatelse til å skrive om den, men må overlate til artikkelforfatterne å publisere).

Skolene viser vei?

Skolene kan nå gå foran og vise hvordan iPad brukes som læringsværktøy. Overalt sier ungene til meg at «jeg kan iPad, vi har iPad hjemme». Så flott sier jeg. Når iPad implementeres i klasserommet er det imidlertid få som kjenner verktøyene. Hjemme brukes iPad først og fremst til sosiale nettverk, kommunikasjon og underholdning. Ungene lærer mer om å produsere og samarbeide når de kommer til skolen. Læringsverktøyene blir de kjent med på skolen.

Noen skoler trenger bistand med implementering, det er greit. For det er ingen skam å be om hjelp om man trenger det. I Norge er det få skoler som setter av penger til pedagogisk implementering. Er det forbedringspotensiale her?

iPad og læreren trenger hverandre. Det er når læreren forstår å bruke verktøyene som ligger i verktøykassa at det oppstår synergier. Når læreren forstår å benytte gruppedynamikken og mangfoldet som ligger latent i en klasse som utfolder seg med verktøyene. Faglig intro, elevene produserer så det gnistrer, deretter presenteres og deles. Det er visuelt, det er kreativt, det er aktiviserende. Utfra dette oppstår læringsgevinster.

Hvorfor er så iPad bedre enn laptop i skolen?

Fordi iPad gjør prosessene enklere,
terskelen lavere,
hver eneste gang.

Hva med argumenter som at iPad ikke har noen verdi dersom ikke alle får hver sin personlige iPad? Vel, det er luksusargumentasjon man kan koste på seg i fylkeskommunene hvor det finnes tilstrekkelig med midler. I den virkelige verden må man forholde seg til kroner og øre, og det er ikke plass til dogmatikk som likner religionsutøvelse. Mye tyder på at det vil hjelpe økonomien i et «iPad til alle prosjekt» dersom en kutter papiret. Jeg har forsøkt meg på en regneøvelse.

Bottom line:

De som har prøvd klassesett med iPad vet at det gir mer for pengene enn klassesett med laptop. Jeg råder til å bruke pengene der du får mest igjen for de. Skolene bør bruke tid og energi på innhold, metode og læring. Ikke på maskiner. Laptop er gårsdagens teknologi, det er både bortkastet tid og unødig pengebruk. Kanskje bør ditt prosjekt sette av litt penger til bistand med pedagogisk implementering?

(* Angående antall klasserom med iPad.. Jeg har tatt en opptelling på kammerset i fht prosjekter jeg kjenner til. I tillegg har jeg kjørt en uoffisiell statistikk fra forhandlerleddet. Det gir et anslag på ca 250 klasseromsløsninger med iPad. Tallet har økt kraftig bare fra i sommer. Tallet er ikke helt nøyaktig ettersom jeg ikke har oversikt over utstyr kjøpt hos bl.a. Elkjøp/Lefdahl og Apple.no)

Det nevnes også at Sonans bruker RIKTs lagrings- og samarbeidsplattform Connect. Connect gjør at lærerne ikke behøver drukne i mail når elevproduksjonen øker. Filsystemet er flyttet ut i skyen. Connect gjør det også enklere å gjennomføre heldagsprøver.

Andre artikler:

iPad gir mer involvering i temaene
Personlig læringsteknologi – en kikk på 1:1
iPad vil reformere IKT og pedagogikk

Reklamer
Posted in: iPad i skolen