Programmere musikk med Live Loops

Posted on 15. november 2016

0LiveLoops i GarageBand er glimrende til å programmere musikk. Den er bygget som en tabell med celler og kolonner. Cellene kan startes og stoppes individuelt, mens en kolonne spiller av akkurat det som er inne i kolonna. Jeg har funnet at jeg kan bruke Live loops til å jobbe med Algoritmisk tenkemåte, dvs løse en stor utfordring ved å brekke utfordringen ned i mindre biter. Mange elever synes Live Loops er den enkleste måten å jobbe med å lage musikk. MEN dersom elevene overlates helt til seg selv er de mest konsumenter. GarageBand serverer tilsynelatende alt på et fat og jeg opplever vi kan utfordre elevene mer innenfor Live loops. Særlig fordi GarageBand inviterer til real produksjon om vi går litt under overflaten.

I stedet for å gjenta det jeg allerede har delt muntlig byr jeg denne gangen på et læringsopplegg. Dersom du kjører dette på egenhånd er det bare strålende. Dersom du ønsker besøk fra gutta i Kreasjon er vi klare!

Læringsopplegg – Programmere i Live loops over to økter i GarageBand

Målet med disse to øktene (45 + 90 min) er at elevene skal jobbe med algoritmisk tilnærming for å sette sammen sangdeler til en hel låt. Første timen modifiserer de et utgangspunkt i Live loops hvor mye er klar til bruk og de øver på tilnærmingsmåten. Andre økt bygger de alt fra bunnen i Live Loops og vil i langt større grad bygge en låt med større grad av originalitet og selvstendighet.

Dette opplegget passer for elever fra 6. klasse og oppover. (En kan gjøre en nedskalert versjon med yngre elever, f.eks kun kjøre første del av opplegget). En forutsetning er at elevene har jobbet med kommandoer og funksjoner i programmering. F.eks gjort de 10 første brettene i Swift Playgrounds (en gratis app på iPad). Første økta kan gjøres i en 45 min time. Det er en stor fordel å kjøre siste økt over 90 minutter for å ha tid til god modellering og ikke minst vise fram elevarbeider under oppsummeringen på slutten. Tenk Vurdering FOR læring og underveisvurdering, og i mindre grad Vurdering AV læring (tenker da på uskoler). Det vil med stor sannsynlighet gi høyere utbytte for elevene.

Opplegget oppfyller mange kompetansemål, bl.a. disse:

Musikk etter 7. og 10. trinn:

 • Oppfatte og anvende puls, rytme, form, melodi, klang, dynamikk, tempo og enkel harmonikk i lytting og musisering
 • lage egne komposisjoner med utgangspunkt i enkle musikalske former og motiver 
 • komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner

Matematikk etter 7. trinn.

(Matematikklærere kan utnytte dette og gjøre læringssamtaler/veiledning som underbygger disse målene).

 • Representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er

MÅL: Jeg kan programmere en låt fra bunnen av med Live loops i GarageBand.

Presisering:

Estetikken er ikke målet for dette læringsopplegget, kun et middel. Elevene måles på hvordan, og i hvilken grad, de benytter programmering med kommando- og funksjonstilnærming for å løse låtskrivingen. Første økt er en enkel øvelse, mens andre økta er en fullskala programmeringsøkt. Derfor bør eleven logge alt han/hun gjør, gjerne i en tabell. Loggen pluss det klanglige resultatet i GarageBand viser til sammen hvordan eleven har jobbet med Algoritmisk tenkemåte. (Ettersom tabellen i Live loops også viser en del av hvordan eleven har jobbet, vil den være et fint utg punkt for de svake elevene å fortelle om sitt arbeid).

Kriterier:

 • Benytte algoritmisk tenkemåte
  • Føre enkel logg og lage en enkel plan i Numbers tabell
  • Etablere kommandoer i Live loops – fylle de små firkantene med lyd, så mange du trenger
  • Du skal sample egen stemme i en av firkantene
  • Bruke de vertikale kolonnene i Live loops som funksjoner
  • Spille inn låta i hht din plan i Numbers tabellen
 • Musikalske strukturer
  • Låta skal inneholde en oppbygning
  • Den skal ha minst 2 ulike deler med hver sine overganger
   • Disse benyttes gjerne flere ganger om hverandre med variasjoner
   • Delene skal ha tydelig variasjon i antall toner og antall instrumenter
  • Du skal ha med minst et hørbart «Drop» (begrep fra Dubstep)
  • Låta skal vare maks 2 min

Aktiviteter:

 • Modellering – korte og tydelige oppstarter for øktene
 • Elevproduksjon
 • Veiledning
 • Deling og oppsummering
  • Visning av elevarbeider
  • Samtale om kriteriene
  • «Stjerner og ønske» til de som viser fram
  • Avsjekk mot læringsmålet – enkel egenvurdering med tommel
 • Innlevering på Showbie
 • Tilbake- og framovermelding på Showbie

img_0723-1024x768

Reklame