Browsing All posts tagged under »økt læring«

Ti bud for IKT i skolen

juli 2, 2012

4

Disse budene er tenkt som overordnet strategi, og omfatter både innkjøp, eier, ledelse, IKT-avdeling, brukere og leverandører. Det er ledelsens ansvar å ha en IKT løsning som fungerer ihht virksomhetens mål. IKT-avdelingens rolle er en bit av dette, men jeg tenker langt utover IKT-avdelingen. Det er først og fremst et ledelsesansvar at IKT-løsningen bidrar mot […]

Personlig læringsteknologi – en kikk på 1:1

oktober 30, 2011

1

USA og England har frontet 1:1 programmer for «Personlig læringsteknologi» lenge, og utbredelsen er høy. I staten Maine har de kjørt 1:1 program i snart 10 år. I Norge har fylkeskommunene gjort mye de siste 3-4 årene, mens i grunnskolene er det skralt. Ikke bare mangler det 1:1 programmer, men maskinpark og løsninger er av […]