Browsing All posts tagged under »Matematikk«

Til himmels med Math Blaster!

januar 3, 2012

0

Matte app-er på iPad har ofte den vidunderlige egenskapen at de er gode på individuell tilpasning. Med Math Blaster krysses dette med høy Gaming funksjonalitet. Unger mellom 6-12 år får en svært underholdende og engasjerende vei gjennom diverse regnearter. Dette er virkelig bra! Nedenfor ser du hvordan en 10 åring leker seg gjennom dette mattespillet. […]

Khan Academy – Matteopplæring på iPad

september 30, 2011

0

Khan Academy har gått sin seiersgang over hele verden, og mang en pedagog er enig i at Khan bringer forandring med sine virtuelle læringsopplevelser. (Oppdatering 24. 03.2013) Mer enn 3600 videoer, eller screencast, er tilgjengelig. Og mer enn 1 million studenter følger nettstedet hver måned. Norsk skole trenger å løfte matematikkundervisningen og Khan har gitt […]

iPad og flipped video

september 13, 2011

0

Flipped video er på manges lepper i videregående opplæring for tiden. Begrepet stammer fra termen «Flipped classroom», som er en radikal undervisningsmetode. I Norge testes dette ut for fullt av bl.a. Lektor Thue. 12.oktober er det en større skolekonferanse på Sandvika VGS om temaet. Vi vet fra før at iPad er svært spennende som lesebrett, […]

Tre matematikk apper for små- og mellomtrinn

august 20, 2011

1

Det mangler ikke på apper til matematikkfaget. Men det er litt avstand mellom apper som både gir god følelse av kvalitet og som gir mulighet for tilpasset progresjon. Jeg har plukket ut 3 apper som fungerer bra på min 10-åring. De har litt ulik opplevelse og du setter vanskelighetsgrad etter egne ferdigheter. Mulighetene for progresjon […]

3 greps regneark-øvelse på iPad

juni 18, 2011

0

Hensikten med undervisningsopplegget: Å sette opp regneark bygd på enkle formler som skalerer antall. Det er vesentlig at eleven får en opplevelse av å løse et plott, løse en relevant og virkelighetsnær utfordring. Noen delmål er å bli mer kjent med hvordan et regneark fungerer og at det kan brukes til konkrete oppgaver som å […]

Ha penger nok til reisen, – Matematikkopplevelser på iPad

mai 31, 2011

2

Budsjettering og håndtering av valuta kombineres i dette undervisningsopplegget for iPad. Opplegget er tverfaglig med komponenter av samfunnsfag og norsk. Elevene kan selv velge reisemål og prioriteringer innenfor budsjett, sette sammen reelle flyreiser og hotellbesøk. Når du tar med Google streetview og Google earth, da blir reiselysten skikkelig virkelighetsnær i nåtid. Reisemålet blir til å […]