Browsing All posts tagged under »Musikk«

Programmere musikk med Live Loops

november 15, 2016

0

LiveLoops i GarageBand er glimrende til å programmere musikk. Den er bygget som en tabell med celler og kolonner. Cellene kan startes og stoppes individuelt, mens en kolonne spiller av akkurat det som er inne i kolonna. Jeg har funnet at jeg kan bruke Live loops til å jobbe med Algoritmisk tenkemåte, dvs løse en stor […]

Lydkomposisjon og underveisvurdering

september 10, 2016

0

Her kommer et innblikk i hvordan elevene jobber i mine timer og du får se hvordan jeg gjennomfører et læringsopplegg i lydkomposisjon. Dette opplegget er fantastisk i starten når man jobber med komposisjon fordi det ikke krever noen musikalske ferdigheter. Allikevel skaper elevene alt fra bunnen av. Terskelen for å drive med komposisjon i grunnskolen er å lage gode, […]

Komponer med GarageBand på iPad – nye kurs!

september 14, 2015

0

Kreasjon er ute med et nytt tilbud til alle lærere som underviser i musikk. Bak Kreasjon er de samme folkene som har drevet musikktilbudet hos Rikt tidligere, herunder undertegnede som driver denne bloggen. Rikt og Kreasjon har funnet at det er best å kjøre musikktilbudet videre i et tett og godt samarbeid, men utenfor Rikt. På […]

Elevene lager ting de aldri har forestilt seg – på skolen!

februar 10, 2014

0

Musikkfaget kan, som få andre fag, virkeliggjøre opplæringslovens formål om «utfoldelse av skaperglede og utforskertrang». Og i møte med realfagsutfordringer og PISA resultater er det viktig å løfte dette. Høyere refleksjon i estetiske læreprosesser gir nødvendig variasjon i undervisningen og bidrar til mer produktive læreprosesser og gode læringsmiljø. I Skedsmo kommune har f.eks elevene jobbet med hver […]

RIKT lanserer program for musikklærere

januar 9, 2012

0

RIKT lanserer opplæringsprogram for musikklærere på iOS plattform. Målet med programmet er å istandsette lærere slik at skoler og kommuner kan levere digitale ferdigheter i musikkfaget. Tidligere har jeg nevnt hvordan Skedsmo kommune tar grep i musikkfaget og mottar bistand fra RIKT i et kompetansehevingsprogram. Her deler jeg mer om innholdet i dette opplæringsprogrammet som […]

Ulike måter å bruke iPad i musikkfaget

november 16, 2011

6

Det er flere måter å bruke iPad i musikk. Den lar seg fint kombinere med akustiske instrumenter både i samspill og som musikkstudio. Du kan bl.a bruke den for å eksperimentere med lyd, lage- eller redigere, spille eller spille inn. Du kan bruke den som musikalsk kladdebok, du kan bruke den til å øve hørelære […]