Browsing All posts tagged under »prosjekt«

Endring i undervisningen hos iPad kommune

mai 7, 2013

0

Jeg var nylig på Vestby skole og hadde oppfølging i kommunens iPad prosjekt. Til stede var Bjørlien skole og Vestby skole, samt IKT koordinator for skolene i Vestby. Det ble gjort en oppsummering av endringer i undervisningen, og listen er ganske oppsiktsvekkende. Her er lærernes egne ord: Flere mestrer læringen Bedre tilpasset læring Ikke bare […]

Musikkprosjektet på Madlavoll skole

mars 6, 2013

0

Madlavoll skole trår til med pedagogisk implementering av iPad i musikkfaget. Fokus er «å komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy», men også musisering står høyt på agendaen. Skolen har hatt besøk av RIKT som bistår med utviklingsprosjektet. GarageBand benyttes metodisk på kryss og tvers av ulike trinn, og både musikklærere og elever […]

iPad gir mer involvering i temaene

desember 3, 2012

3

Mitt lærerhjerte banker varmt og fort når jeg ser hva pedagogisk implementering av iPad bidrar med i norsk skole. iPad gir mer involverende læringsaktiviteter og elevene engasjeres mer i de faglige temaene. Undervisningen blir mer elevsentrert, mer tilpasset, mer visuell og mer individuell. Mer av læringen skjer på elevens egne premisser, den blir mer aktiviserende. […]

Menneskelige prosesser må integreres i IKT

oktober 8, 2011

1

Planlegging av IKT satsinger stopper ofte når budsjettet for utstyr og programvare er i mål. Deretter hopper mange like inn i innkjøpsrunden. Det er synd for de menneskelige prosessene er en like stor andel av det totale bildet. Om man reflekterer over det eller ikke, det er noe som bare _er_. Teknologien er halvparten. Heving […]