Browsing All posts tagged under »PLN«

Personlig læringsteknologi – en kikk på 1:1

oktober 30, 2011

1

USA og England har frontet 1:1 programmer for «Personlig læringsteknologi» lenge, og utbredelsen er høy. I staten Maine har de kjørt 1:1 program i snart 10 år. I Norge har fylkeskommunene gjort mye de siste 3-4 årene, mens i grunnskolene er det skralt. Ikke bare mangler det 1:1 programmer, men maskinpark og løsninger er av […]

iPod touch som digitalt verktøy

oktober 29, 2011

0

Jeg har testet iPod touch som digitalt verktøy. Ved hjelp av iPod Touch kan jeg bl.a lese inn informasjon til en blogg. Den er råest som bilde- og videopptaker, men det er svært mange andre ting som fungerer også. Mange app-er som Den lille lesehesten, Math magic og Solar Walk, for ikke snakke om NRK […]

Tankekart på iPad – enkelt og nyttig

september 13, 2011

3

Et tankekart er en svært effektiv måte å få informasjon inn og ut av hjernen. «Det skaper oversikt, og bidrar til å gi et fugleperspektiv hvor du kan se all informasjon og sammenhengene fra helheten og ned i detaljene. Mye av det geniale ligger i at alt er beskrevet på ett ark. Det mest vanlige […]

iPad – ideell i mitt PLN

juli 17, 2011

5

Livslang læring er blitt et viktig begrep for oss alle. I den sammenhengen gir «Personal Learning Network» mening, eller PLN om du vil. Det er sluppet en rekke apper for iPad som gjør det svært hyggelig å vasse daglig ut i informasjonselva. Du kan også ta vare på interessant materiale uten å slite deg ut. […]

Evernote – arkivenes mor

juni 28, 2011

7

Det heter at «Alle veier fører til Rom». Du skal vite at de fører til Evernote også, det føles ihvertfall sånn. Borte er stengsler og fengsler. Om du har PC/MAC, nettbrett eller smarttelefon; Til Evernote kan du sende utklipp, arkivere og indeksere alle digitale formater i notatbøker. Og du kan søke på kryss og tvers i […]

GoodReader – licence to learn!

juni 25, 2011

0

GoodReader for iPad har kommet i ny versjon. Denne allsidige pdf-leseren har innebygget filbehandler og gir deg verktøyene du trenger for å gjøre notater, uthevinger, bokmerker og understrekinger i dine dokumenter og ebøker. Og frisøk. GoodReader er særdeles velegnet til å gjøre lesing, og gjenbruk av lesing, til kunnskapsproduksjon. På dine egne premisser, akkurat slik […]

Å skrive en komplett blogg-artikkel med iPad

juni 22, 2011

0

Det å skrive en bloggpost kun med iPad har vært prøving og feiling for min del. To endringer har gjort meg mer effektiv. Det ene er å bruke en nettleser som støtter både faner og downloads. Jeg bruker iCab Mobile som jeg har skrevet egen artikkel om. Det andre er å bruke WordPress på web […]